Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53553
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Lukoševičiūtė, Vanda
Title: Disacharidų įtaka daržinės braškės (Fragaria x ananassa Duch.) mikroūglių būklei in vitro
Other Title: Influence of disaccharides to the state of garden strawberries (Fragaria x ananassa Duch.) micro-shoots in vitro
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2016, [nr. 22]
Extent: p. 108-111
Date: 2016
Keywords: Daržinė braškė;Disacharidai;Mikroūglis;Fragaria x ananassa Duch;Garden strawberries;Disaccharides;Micro-shoots
Abstract: Straipsnyje aptariami daržinės braškės (Fragaria x ananassa Duch.) mikroūglių būklės tyrimai, vertinant jų atsparumą šalčiui disacharidų ir grūdinimo poveikyje in vitro. Tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute (LSDI). Svarbiausias tyrimų tikslas buvo nustatyti grūdinimo laikotarpio ir disacharido sacharozės Murashige Skoog mitybinėje terpėje įtaką braškių mikroūglių būklei in vitro. Ankstesnių mūsų tyrimų ir analizuotų kitų autorių duomenimis, augalų atsparumo šalčiui nustatymui reikalingas grūdinimas. Tirti mikroūgliai šaldyti nuo -2 iki -10 oC temperatūrų intervale in vitro. Nustatyta, kad skirtingo atsparumo šalčiui braškių veislės skirtingai reaguoja į šaldymą in vitro. Po šaldymo išgyvenusių braškių mikroūglių kiekis ženkliai didesnis atsparių nei neatparių šalčiui genotipų, o geresnė mikroūglių būklė - terpėje su sacharozės priedu, po ilgesnio grūdinimo (14 parų) laikotarpio
The investigations on condition of the micro-shoots of garden strawberries (Fragaria x ananassa Duch.) evaluating their cold hardiness under the effect of disaccharides and cold acclimation in vitro are discussed in the article. The research was carried out at the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. The main aim of the research was to determine the influence of acclimation period and the disaccharide sucrose in the nutritional medium Murashige Skoog to the state of the micro-shoots of garden strawberries in vitro. According to our previous research and investigations carried out by other authors, the cold acclimation is required to determine the impact of cold hardiness of plants. The investigated micro-shoots were chilled in the temperature range between -2 and -10 oC, in vitro. It was found that the cultivars of strawberries with different cold hardiness respond differently to the chilling in vitro. The amount of surviving micro-shoots after chilling is significantly greater among the cold resistant genotypes of strawberries, and the better state of micro-shoots after a longer acclimation (14 days) period in the nutritional medium with sucrose additive was recorded
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/108-111_Lukoseviciute_II_sekc_110.pdf
http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/108-111_Lukoseviciute_II_sekc_110.pdf
Affiliation(s): Biologijos katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

128
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.