Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53224
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Aleknaitė, Eglė
Title: Sutartinių paplitimo suvokimo paradoksai: folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka
Other Title: Paradoxes inof the conception of the regional distribution of sutartinės: the influence of regionalism ideology of the folklore ensembles movement
Is part of: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2014, T. 19
Extent: p. 310-320
Date: 2014
Keywords: Etninė muzika;Etninės muzikos gaivinimas;Sutartinės;Folkloro ansamblių judėjimas;Ethnic music;Folk music revival;Folklore ensembles movement;Regional distribution
Abstract: Etninės muzikos gaivinimo praktikos keičia jos regioniškumą, pvz., niveliuodamos įvairovę, kai vienam regionui būdingas žanras ar instrumentas tampa visos šalies etninės muzikos simboliu. Šiame kontekste ypač įdomus pasirodo ankstesnio sutartinių regioninio paplitimo suvokimo Lietuvos folkloro ansamblių judėjime klausimas. Etnomuzikologai sutartines sieja pirmiausia su šiaurės rytų Aukštaitija: nors nesutariama dėl galimo jų paplitimo tolimoje praeityje, bet XX a. jos užfiksuotos daugiausia šiame regione. Sparčiai nykęs ir beveik nebesutinkamas natūralioje aplinkoje, pastaruoju metu šis žanras išpopuliarėjo ir paplito visoje Lietuvoje. Pagrindiniais dabartiniais sutartinių atlikimo židiniais laikytini folkloro ansambliai, pasižymintys savitu požiūriu į gaivinamą folklorą, tinkamą jo atlikimą ir repertuaro pasirinkimą. 2009-2013 m. kokybiniais ir kiekybiniais metodais tiriant, kaip ansambliečiai suvokia ankstesnį sutartinių regioninį paplitimą, išryškėjo įvairios sampratos: sutartinės daugiausia siejamos su Aukštaitija, bet neretai teigiama jas išgirdus kaip vietos dainavimo tradiciją savo kaimuose visoje. Pastaroji nuomonė galėtų reikšti, kad gana nemaža dalis ansambliečių iš tiesų nesuvokia, kas yra sutartinės, arba kad duomenys buvo gauti naudojant netinkamus metodus. Vis dėlto šią nuomonę galima paaiškinti ir specifinės folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka: reikalavimais perimti ir atlikti savo krašto folklorą. Todėl nemažai ansambliečių „prisimena“, kad sutartines pirmiausia išgirdo kaip vietos dainavimo tradiciją savame krašte
The Ppractices of the ethnic music revival change the regional distribution of this music: e.g., unifying regional diversity and, making a genre or an instrument incident to one region into a symbol of ethnic music of the whole country. In this context, questions about the conception of the earlier regional distribution of sutartinės in the Lithuanian folklore ensembles Ethnomusicologists associate sutartinės first and foremost with north-eastern Upper Lithuania: although there are disagreements about the possible distribution of this genre in the distant past, but in the 20th century it has beenwas recorded mainly in this region. The genre was almost completely disappeared inin naturalthe natural environment atin the end of the 20th century, but lately it was revived, became popular, and spread out throughout the whole Lithuania. The main contemporary performers of sutartinės are folklore ensembles, which have specific attitudes toward the folklore, suitable performance, and selection of a repertoire. In 2009-2013 the research was carried out using qualitative and quantitative methods in order to find out how members of folklore ensembles perceive the earlier regional distribution of sutartinės. Diverse conceptions have been discovered: the members associate sutartinės mainly with Upper Lithuania, but as well quite often claim that they have heard them as a local singing tradition in their own villages throughout the whole country. The latter opinion can mean that either a big large part of the members of folklore ensembles actually do not know what kind of folk songs sutartinės are, or that the data wasere gathered using unsuitable methods. This opinion may also be explained by the influence of the specific regionalism ideology of the folklore ensemble movement too: the requirement to perform the folk songs of someone’s own region. [...]
Internet: http://www.su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_19/Aleknaite.pdf
http://www.su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_19/Aleknaite.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

110
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.