Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSvolkinaitė, Laura-
dc.contributor.authorBalčiūnaitienė, Asta-
dc.contributor.authorAdamonienė, Rūta-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:45:53Z-
dc.date.available2018-10-06T23:45:53Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn20291701-
dc.identifier.otherVDU02-000020355-
dc.identifier.urihttp://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(17)%202016-12-16%20110.pdf-
dc.identifier.urihttp://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(17)%202016-12-16%20110.pdf-
dc.description.abstractKarjera yra labai svarbi kiekvieno žmogaus gyvenime. Nuolatinis tobulėjimas ir naujovės verčia nuolat prisitaikyti šiandieniniame besikeičiančiame pasaulyje. Šioje aplinkoje asmens karjeros plėtros procesas vyksta visą asmens gyvenimą organizacijoje ir už jos ribų. Šių tikslų siekimo dėka, karjeros plėtros - mokymosi procesas nenutrūksta. Karjeros plėtros galimybės priklauso ne tik nuo organizacijos vadovo, bet ir nuo darbuotojo požiūrio į karjerą. Statutinėse institucijose karjera skiriasi nuo karjeros kitų veiklos sričių institucijose, nes čia karjeros procesai yra griežtai reglamentuoti teisės aktais, skiriasi ir pati priėmimo į darbą tvarka. Lietuvoje yra pakankamai mažai nagrinėta karjeros plėtros galimybių statutinėse institucijose problematika, nėra atlikta naujų tyrimų, atspindinčių karjeros plėtros galimybes. Šiame straipsnyje atliekant teisės aktų, dokumentų analizę bei atliekant tyrimą, buvo siekta išsiaiškinti karjeros plėtros galimybes statutinėse institucijose. Tyrime analizuojami A. Laurinavičiaus, R. Korsakienės, R. Smaliukienės, A. Valicko, A. Dromantaitės, V. Stanišauskienės, A. Urbonienės, N. Petkevičiūtės ir kitų autorių darbai bei norminiai teisės aktai. Siekiant išsiaiškinti ir pagrįsti karjeros plėtros galimybes statutinėje institucijoje tyrime buvo pasirinkta atvejo analizė, apklausiant Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus bei nustatant veiksnius, turinčius reikšmės karjerai, minėtoje institucijoje. Taip pat tyrimu nustatyta teisinių priemonių pakankamumas ir taikomų vadybinių modelių tinkamumas kokybiškai karjeros plėtrai statutinėje institucijoje bei identifikuojami pagrindiniai karjerai įtaką darantys veiksniailt
dc.description.abstractCareer is very important in the life of every person. Constant improvement and novelties force us to constantly adapt in today’s changing world. In this environment, the development process of person’s career continues all life of a person in organization and outside it. Thanks to these goals achievement, career development - learning process is continuous. Career development possibilities depend not only on manager of organization, but on employee’s attitude to career as well. Career in statutory institutions differ from career in institutions operating in other fields, since here career processes are strictly regulated by legislation, and the employment order here is also different. Issues of career development possibilities are relatively poorly analysed in statutory institutions in Lithuania, new researches, reflecting career development possibilities, have not been performed. With analysis of legislation and documents in this article as well as by performing a research, it was aimed to determine career development possibilities in statutory institutions. Works of A. Laurinavicius, R. Korsakiene, R. Smaliukiene, A. Valickas, A. Dromantaite, V. Stanisauskiene, A. Urboniene, N. Petkeviciute and other authors as well as normative legislation are analysed in a research. While aiming to determine and reason career development possibilities in a statutory institution, case analysis has been chosen in a research, by questioning officers of Alytus District Police Headquarters as well as by determining factors, influencing career in the above mentioned institution. Sufficiency of legal measures and suitability of the applied management models to qualitative career development in statutory institution have also been determined by a research as well as main career influencing factors have been identifieden
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas, rutadam@mruni.eu-
dc.description.sponsorshipUžsienio kalbų institutas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 5-20-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2016, [t.] 17-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyInternational Security & Counter-Terrorism Reference Center (EBSCO)-
dc.subjectKarjeros galimybėslt
dc.subjectStatutinė institucijalt
dc.subjectKarjerą lemiantys veiksniailt
dc.subjectCareer possibilitiesen
dc.subjectStatutory institutionen
dc.subjectCareer determining factorsen
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.subject.otherEdukologija / Educology (S007)-
dc.titleProblematic aspects of career development possibilities in statutory institutionsen
dc.title.alternativeKarjeros plėtros galimybių statutinėse institucijoje probleminiai aspektaien
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dcterms.bibliographicCitation26-
dc.date.updated2017-02-01T11:10Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "9635"}, "publisher": {"name": "Mykolo Romerio universitetas", "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-1701"], "code": "S4", "subject": ["S001", "S007"], "url": ["http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(17)%202016-12-16%20110.pdf"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 16, "sheets": 1.143, "timestamp": "20170201111056.0", "account": {"year": 2016, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Užsienio kalbų institutas", "id": "51", "level": "2", "type": "ins", "research": "0", "status": "1"}}], "id": "73FF387C8B743275CB266FD214052B1B", "lname": "Balčiūnaitienė", "fname": "Asta", "status": "1", "orcid": "0000-0002-9807-1223", "name": "Balčiūnaitienė, Asta"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Mykolo Romerio universitetas, rutadam@mruni.eu", "id": "111951726"}], "id": "A9CA82860BB229C1AA7E473545E5E5F3", "lname": "Adamonienė", "fname": "Rūta", "status": "0", "name": "Adamonienė, Rūta"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "lname": "Svolkinaitė", "fname": "Laura", "status": "0", "name": "Svolkinaitė, Laura"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptUžsienio kalbų institutas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml12.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

126
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

12
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.