Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52956
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Klepeckas, Martynas;Januškaitienė, Irena
Title: Sapropelio poveikis Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Vicia faba augimui ir fotosintetinių pigmentų kiekiui
Other Title: Effects of sapropel on Triticum aestivum, Hordeum vulgare and Vicia faba growth and photosynthesis pigment levels
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2016, [nr. 22]
Extent: p. 171-174
Date: 2016
Keywords: Trąšos;Chlorofilai;Karotinoidai;Sapropelio poveikis;Sapropel;Fertilizer;Chlorophyll;Carotenoids
Abstract: Visame pasaulyje didėjant išberiamų trąšų kiekiams sukuriama daug aplinkos problemų. Todėl labai svarbu ieškoti alternatyvų norint jų išvengti, viena tokių alternatyvų yra sapropelis. Šio darbo tikslas – ištirti sapropelio poveikį paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.), vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) ir pupos (Vicia faba L.) morfometriniams rodikliams ir fotosintezės pigmentų kiekiui. Po 10 sėklų sėta į 1 l talpos vegetacinius indus su paruoštu dirvožemiu. Tirtas netręšto dirvožemio (kontrolė) ir skirtingų (2,2; 3,1 ir 4 t/ha) sapropelio koncentracijų poveikis. Pasėti augalai 1 mėnesį auginti fitokamerose (fotoperiodo trukmė 14 val.). Eksperimento pabaigoje išmatuotas augalų stiebų aukštis, šaknų ilgis, o pigmentų kiekiai nustatyti spektrofotometriškai. Didėjant sapropelio koncentracijai, statistiškai reikšmingai didėjo kviečių (r=0,96, p0,05), palyginti su kontrole. Didėjant sapropelio kiekiui visų rūšių tiriamųjų augalų šaknų ilgis statistiškai reikšmingai didėjo: pupų r=0,76 (p0,05) sumažėjo. Karotinoidų kiekiai kito panašiai kaip ir chlorofilų, t. y. didėjant sapropelio kiekiui dirvožemyje, kviečių (r=0,87, p0,05)
Nowadays usage of fertilizer is increasing and with that, a lot of environmental problems are created. So it is really important to search for alternatives to avoid these problems, one of these alternatives could be sapropel. The aim of this work was to investigate effects of sapropel on wheat (Triticum aestivum), barley (Hordeum vulgare) and beans (Vicia faba) morphometric parameters and photosynthesis pigment content. Plants were sown in 1 l pots with prepared substrate, 10 seeds each. There was investigated the effect of unfertilised soil (control) and different concentrations 2.2; 3.1 and 4 t/ha of sapropel. Plants were grown in phytocameras (photoperiod duration 14h.). Experiment lasted one month, at the end plant stem height and root length was measured, the content of pigments was measured spectrophotometrically. Increasing concentrations of sapropel increased plant stem height both wheat (r=0.96, p0.05), compared to control. Increasing concentration of sapropel increased root length of all plants significantly and the correlation for beans was r=0.76 (p0.05). Content of carotenoids varied similarly to chlorophylls, i.e. by increasing sapropel concentration in growth substrate the content of carotenoids increased in wheat (r=0.87, p0.05)
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/171-174_Klepeckas-Janu%C5%A1kaitien%C4%97_III_sekc_30.pdf
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.