Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52612
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Žemailaitė, Simona
Contributor(s): Bukantaitė, Daiva
Title: Studijų programos "Muzikos pedagogika" vertinimas : studentų požiūris
Is part of: Mokslas ir studijos 2015 : teorija ir praktika : studentų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / sudarytoja I. Bilbokaitė. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015
Extent: p. 231-238
Date: 2015
Keywords: Studijų programos vertinimas;Muzikos pedagogika;Evaluation of study programme;Music education
Abstract: Straipsnyje pristatomas Muzikos pedagogikos studijų programoje studijuojančių studentų pasitenkinimas studijomis. Naudotas tyrimo metodas- anketa. Tyrime dalyvavo 81% studijų programoje studijuojančiųjų studentų. Muzikos pedagogikos programos studentai savo studijomis yra patenkinti, savo būsimą profesiją pasirinkę tikslingai. Studentų pasitenkinimą studijomis lemia :studijų infrastruktūra, studijų programa, dėstytojų kvalifikacija, emocinis studentų pasitenkinimas, nuolatinis visų studijų programoje veikiančiųjų bendravimas Šiandieniniame pasaulyje nėra vieningos nuomonės, ar švietimas yra viešasis gėris, ar individuali investicija, t. y. prekė, kurią galima nusipirkti ir turėti, tačiau įdomu yra tai, kad individualios naudos siekimas (aukštasis išsilavinimas) sukuria ir visuomeninį efektą (N. Mažeikienė, 2015).14 Siekiant studijų kokybės, aukštųjų mokyklų programos yra nuolat vertinamos išorės ir vidinių ekspertų. Yra išskirti vertinimo kriterijai, kurių atitikimas lemia vieną ar kitą vertinimo rezultatą. Studentų pasitenkinimas studijomis išorinio programų vertinimo kriterijų sąraše nėra išskirtas, tačiau jį sąlyginai galima priskirti prie „studijų eigos“ ir „programos vadybos“ kriterijų.[...]
The lack of research on Music Education's student satisfaction with their study programme reasons this thesis practical problem. Results from this study will be used in the self-analysis process of the study programme. Scientific problem is formed in three ways: student satisfaction with their studies is a component part of quality of the studies, related to external and internal evaluation of the programme, motivation to study, microclimate in the study programme itself, therefore it is necessary to constantly observe and examine. Objective of the research: to reveal how the Music Education's degree programme is assessed by the students themselves. Tasks of the research: 1. to ascertain student's hopes for the studies. 2. to define the factors, which determine student satisfaction with the studies. Research methodology. The research data were collected using a quantitative research method (questionnaire). The research involved 81% of the students in the study programme. Music Education's programme students are satisfied with their studies, having chosen their future profession purposefully. Student satisfaction with their studies is determined by: study infrastructure, curriculum, professors' qualifications, emotional satisfaction of students, constant communication between all that are involved in the studies programme
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/52612
Affiliation(s): Muzikos akademija
Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

150
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.