Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51980
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Rutkienė, Aušra;Tandzegolskienė, Ilona
Title: Gebėjimo veikti savarankiškai raiška universitetinių studijų metu : (socialinių mokslų srities atvejis)
Other Title: Manifestation of students’ independent activity at university (case of students in social science)
Is part of: Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, T. 31
Extent: p. 69-83
Date: 2013
Keywords: Universitetinės studijos;Studentas;Savarankiškas mokymasis;Bendrieji gebėjimai;University studies;Student;Self-directed learning;Key competences
Abstract: Pagrindinė aukštųjų mokyklų funkcija – rengti studentus būsimai profesijai, plėtoti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimo ir bendravimo įgūdžius. Atliktas tyrimas rodo, kad dalis socialinių mokslų srities studentų gebėjimą veikti savarankiškai studijų metu apibūdina kaip paties studento dalyvavimą planuojant, stebint, koreguojant ir vertinant savo mokymosi procesą ir pasiektus rezultatus. Akcentuojamas kūrybiškumas, gebėjimas priimti tinkamus sprendimus naujoje mokymosi situacijoje, derinant turimas ir naujas žinias, įvairesnių problemos sprendimo variantų ieška, atsakomybės už vykdomą veiklą ir būsimus rezultatus prisiėmimas. Kaip pagrindiniai veiksniai, skatinantys veikti savarankiškai studijų metu, įvardijama savikontrolė, motyvacija ir atsakomybė. Dėstytojai, studentų manymu, turėtų suteikti jiems daugiau laisvės ir atsakomybės priimant sprendimus, galimybę išsakyti savo nuomonę ir turėtų naudoti įvairesnius mokymo metodus
The main function of higher education institutions is to prepare students for their future activity, to develop their creative strengths, critical thinking, problem solving and constructive communication skills. One of the most important abilities of an active, responsible individual who can act independently is self-management, i.e. being able to plan and organise one’s learning process and ability to reflect. A university research has revealed that some 1st -year and 4th -year social science students describe learning independence as student’s participation in planning, monitoring, correcting, and assessing one’s own learning process and results. The emphasis is put on creativity, ability to make right decisions in a new learning situation when putting the present and new knowledge together, search for more diverse solutions, taking responsibility for the learning process and future outcomes
Internet: http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/acta-paedagogica-vilnensia
http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/acta-paedagogica-vilnensia
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.