Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51591
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Prelatas Juozas Laukaitis – iškilus dvasininkas ir visuomenės veikėjas
Is part of: Aušra : Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas. Punskas : "Aušros" l-kla, 2013, nr. 21
Extent: p. 1-3
Date: 2013
Keywords: Laukaitis Juozas prelatas;Visuomenės veikėjas
Abstract: Kunigo Juozo Laukaičio asmenybė šiandien Lietuvoje mažai žinoma ne dėl to, kad šis žmogus būtų mažai reikšmingas asmuo, gyvenęs ir nedaug ką nuveikęs. Priešingai – jis iškilus ir įtakingas dvidešimtojo amžiaus lietuvių visuomenės ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikėjas. Prelatas Laukaitis nedaug kam žinomas dėl to, kad jau taip susiklostė, jog pamirštame savo žymesniuosius asmenis, be kurių įtakos kažin ar šiandien nebūtume mažiau sąmoningi katalikai ir lietuviai. Šiemet sukanka 140 metų nuo kunigo Juozo Laukaičio gimtadienio. Ši data tegul bus proga atsigręžti į dar vieną nors ir kiek primirštą, bet reikšmingą ir iškilią asmenybę. Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės knygos „Gaivusis šaltinis. Prelato Juozo Laukaičio laikas ir asmenybė“ pratarmėje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila rašo: „Vienas iš ypatingo prisiminimo vertų Vilkaviškio vyskupijos kunigų yra prelatas Juozapas Laukaitis. Kartu su kitais septyniais vyskupijos dvasininkais ir trimis pasauliečiais jis buvo įtrauktas į dvidešimtojo amžiaus tikėjimo liudytojų sąrašą, apėmusį daugiau kaip 12 000 asmenų iš viso pasaulio. 2000-ųjų krikščionybės metų jubiliejaus proga sudarytame sąraše nebuvo paskelbti nauji palaimintieji ar šventieji. Tai žmonės, ką tik pasibaigusiame šimtmetyje tikėjimą paliudiję savo gyvybės kaina.“
Internet: http://ausra.pl/index.php/numeriai/archyvas-2013/nr-2013-21/prelatas-juozas-laukaitis-i-kilus-dvasininkas-ir-visuomen-s-veik/
http://ausra.pl/index.php/numeriai/archyvas-2013/nr-2013-21/prelatas-juozas-laukaitis-i-kilus-dvasininkas-ir-visuomen-s-veik/
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

118
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.