Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51452
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Petrauskaitė, Rūta;Šinkūnienė, Jolanta
Title: Dar kartą apie intertekstualumą. Ką jis sako apie mokslinį tekstą?
Other Title: Intertextuality in research writing revisited
Is part of: Kalbotyra : mokslo darbai = Linguistics. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015, T. 67
Extent: p. 67-85
Date: 2015
Note: Online ISSN 2029-8315
Keywords: Intertekstualumas;Citavimo indeksai;Nuorodos į šaltinius;Kiekybinė ir kokybinė analizė;Tarpdisciplininiai tyrimai;Intertextuality;Citation indexes;Citation analysis;Quantititative and qualitative analysis;Cross-disciplinary research
Abstract: Nemažą bet kurio mokslinio teksto dalį sudaro įvairiai pavartojami kitų autorių tekstai, tad intertekstualumas, arba kitų tekstų panaudojimas naujame tekste, sulaukia nemažai dėmesio ir iš kalbininkų, ir iš bibliometrų, tai yra ir svarbus rodiklis mokslo vertinimo politikoje. Vienos iš intertekstualumo išraiškų moksliniame tekste – nuorodų į šaltinius – vartojimas yra išsamiai tyrinėtas anglakalbėje literatūroje, pastebėtos įdomios kokybinės ir kiekybinės nuorodų vartojimo tendencijos, atskleisti tarpdisciplininiai ypatumai. Lietuviškame moksliniame diskurse nuorodos į šaltinius yra beveik visai netyrinėtos. Šiame straipsnyje aptariami nuorodų į šaltinius moksliniame tekste rodikliai: nuorodų tankis, literatūros sąraše pateikiamų šaltinių publikavimo metai, pasikartojančių šaltinių dažnis, šaltinių įvairovės procentinis paskaičiavimas, vienanarių ir daugianarių nuorodų lizdų santykis, nuorodų pasiskirstymas teorinėje ir praktinėje darbo dalyse, literatūros šaltinių žanrinis santykis, citatų, persakymų ir percitavimų pasiskirstymas, jų pristatymas tekste ir nuorodų detalumas. Tyrimas atliktas remiantis dviem disertacijomis, pelniusiomis kasmetinį geriausios humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijos apdovanojimą Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamame konkurse. Aptariamos disertacijos atskleidžia skirtingus šaltinių panaudojimo būdus, kurie iliustruoja skirtingas argumentacijos ir šaltinių integravimo tradicijas atskirose disciplinose
Intertextuality, or the link between two texts, has long been recognized as a very important part of research writing. Citations in particular have attracted much attention both from applied linguists and from bibliometricians. Citation indexes have now become an inseparable part of research evaluation which, in its turn, plays the key role in research funding. It is hardly surprising, therefore, that evaluation based on citation indexes as the main criteria for financing and scientific awards has received a widespread dissatisfaction, primarily because it often fails to take into account the breadth and variety of disciplinary approaches. In order to shed light on citation practices and their suitability for research evaluation, scientists have been approaching citations from both scientometric and linguistic perspectives. Much has been done in the field, including research on self-citation and its impact on citation indexes, a variety of attempts to classify citations, sentiment analysis for citation polarity and automatic citation strength estimation, inter alia. Most of these works, however, are based on data from one discipline or compare two clearly contrasting science areas, such as the so called “hard” and “soft” sciences. There are far less studies that offer an indepth view of how citation works in closer disciplines as well as in research cultures other than English
Internet: http://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/8943/6899
http://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/8943/6899
Affiliation(s): Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

146
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.