Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51309
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kargaudienė, Aušra
Title: Žmogaus teises ginantys principai administraciniame procese
Other Title: Principles fo protection of human rights in the administrative process
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2015, T. 14
Extent: p. 19-30
Date: 2015
Keywords: Administracinės teisės principai;Teisingos teisinės procedūros;Tinkamas teisinis procesas;Teisė teikti skundą dėl priimto sprendimo;Principles of administrative law;Fair law procedure;Due law process;Right to appeal
Abstract: Straipsnio tikslas - aptarti esminių administracinės teisės principų, taikomų privačių asmenų teisių apsaugai administracinio proceso bei administracinių procedūrų metu. Straipsnyje aptariami asmens teisės į tinkamą procesą garantuojantys administracinės teisės principai. Šių principų svarba ir užduotis juos tinkamai taikyti individualių sprendimų priėmimo metu yra ne tik teisinės sistemos, bet ir socialinės, politinės ir kultūrinės visuomenės raidos dalis. Viešosios valdžios įgyvendinimo metu priimami sprendimai yra sąlygoti ne tik administracinės teisės normomis, bet ir procesinių santykių dalyvių statusu, kurio deramas įvertinimas ir tokiu būdu teisėtų priemonių užtikrinimas, taikant administracinės teisės principus, yra pagrindinis uždavinys formuluojamas administracinių teismų sistemai
The main notion of this article is based on the issue that the administrative law system's effectiveness in the modern democratic society is associated with the administrative procedure and the administrative process, rather than only with the norm of administrative law which is applied. Notions of due process correlates with the notion of procedural fairness. The Article 5 of the Constitution of Lithuania and its provisions illustrates the main role of the private person and the public authority. The author has chosen the provisions of the main principles of administrative law declared in the European Council recommendations for the comparative analysis with national legal norms and legal practice. The administrative procedures are relating to the disclosure issue; the duty to disclose the information relating to the case matter, even to inform properly about the appeal procedure and terms. Evaluating the fair procedures issue it plays an important role. It is not only the question how to facilitate the private persons condition to apply, it is not just a private person's right to know, but the public authorities duty to provide the correct and proper information. The article ends on a notion, that courts are capable and their duty is to apply the main administrative principles, and their improper application, mistakes or illegal actions during the procedure may form the ground to overturn the individual decision
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(14).pdf
http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(14).pdf
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

14
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.