Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51009
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jurevičienė, Kristina;Pilelienė, Lina
Title: Alkoholinius gėrimus gaminančių įmonių vertės kūrimas: marketingo sprendimų įtaka
Other Title: The value creation of the firms‘ producing alcohol: the input of marketing decisions
Is part of: Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, nr. 1(17)
Extent: p. 115-122
Date: 2010
Keywords: Įmonės vertė;Akcininko nauda;Marketingo sprendimai;Vartotojo pasitenkinimas;Alkoholiniai gėrimai;Firm’s value;Shareholder value;Marketing decisions;Customer satisfaction;Alcohol
Abstract: Straipsnyje analizuojama marketingo sprendimų įtaka įmonės vertės kūrime. Kiekvienos įmonės tikslas yra pelninga veikla, kurią lemia teisingu keliu nukreipta marketingo veikla. Remiantis moksline literatūros analize, marketingo veikla yra nukreipta į vartotojų poreikių išaiškinimą ir priimant teisingus sprendimu, tų poreikių patenkinimą. Vartotojų poreikių patenkinimas veda prie pagrindinio įmonės tikslo - akcininko gaunamos naudos maksimizavimo. Tačiau šis požiūris virsta dilema, nes susiduriama su sunkumais įvertinant tą indėlį į įmonės vertės kūrimą. Todėl atsiranda būtinybė tirti vartotojų pasitenkinimą, kaip vieną iš marketingo sistemos kintamųjų, bei jo įtaką piniginiams srautams, kaip veiklą nukreiptą į įmonės vertės kūrimą bei akcininko naudos maksimizavimą. Moksliniai tyrimai rodo, kad patenkintas vartotojas padidina pinigų srautus ir jų dydį, sumažėja pinigų srautų kintamumas. Tačiau kiek konkrečiai padidėja pinigų srautai ir sumažėja jų kintamumas, išmatuoti kol kas nėra įmanoma, nes reikalingi išsamesni ir gilesni tyrimai. Šiame straipsnyje autoriai pateikia įmonės vertės kūrimo esmę, marketingo sprendimų svarbą kuriant vertę bei vartotojų pasitenkinimo sampratos analizę. Straipsnyje pateiktas empirinis vartotojų pasitenkinimo įtakos akcininko gaunamai naudai tyrimas. Tyrimui atlikti pasitelkti marketingo komplekso elementai tokie, kaip produktas, kaina ir paskirstymas, darantys reikšmingą įtaką priimant teisingus ir vertingus marketingo sprendimus. Duomenys vartotojų pasitenkinimo indeksui apskaičiuoti gauti pasirinkus kiekybinį (anketinė apklausa) duomenų rinkimo metodą.[...]
The article is organized as follows: first, it is briefly analyzed conceptions of the firm value and marketing decision, customer satisfaction meaning and summarize how these three constucts are linked. Second, it is described the methodology was used to examine how customer satisfaction influences shareholder value through the firm’s cash flows. Third, results of the findings are discussed. Theoretic aspects of marketing decisions input in the firm value creation is analyzed in this article. Recent teoretical research as well as the results of practical work show, that the overall objective of company, which integrates all other company‘s objectives, is maximization of firm value or its owners‘ property, e.g. shareholder value. To be succesful at creating or increasing firm’s value, marketing managers should understand the implication of marketing decisions for the drivers of the firm value. The elements of the marketing complex such as product, price, promotion and place, are very important in making marketing decisions. The evaluation of these elements allows to value customer satisfaction in the research done by authors. So, the company‘s success depends on marketing decisions and customer satisfaction, which are directed to maximaze firm’s value as well as to help to stay compatitive. Customer satisfaction is a central concept in theory and practice. It is widly accepted that delivering products and services of high quality leads to customer satisfaction and in turn of higher profits. Of the various outcomes, increased firm value has been consistently identified as one of the most important goals of a firm. So customer satisfaction is positively related to firm value and financial performance. Beneficial effects of satisfaction on customer behavior result in increased cash flow growth and acceleration as well as reduction in cash flow volatility.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/51009
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

128
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

16
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.