Logo

Darbai ir dienos / Deeds and Days 561 Community home page

ISSN 2335-8769

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769

„Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto recenzuojamas mokslo žurnalas, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

“Darbai ir dienos” (“Works and Days”) is a peer reviewed continuous scholarly publication whose first nine books were published over the period from 1930 to 1940. The issue of “Darbai ir Dienos” has been renewed in Kaunas, Vytautas Magnus University with the aim of drawing together prominent scholars teaching at VMU both local and residing outside of Lithuania and talented researchers of a younger generation. The publication sets out to reflect on contemporary issues in philosophy, language and literature, and to delve into problems of history, ethnology and folklore. The importance of applying and mastering new methods in humanistic studies is stressed and interdisciplinary and comparative studies are given much attention. This journal is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck.

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Collections in this community

Browse