Darbai ir dienos / Deeds and Days

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8769

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769

„Darbai ir dienos“ – Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamas humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, taip pavadintas pagal senovės graikų poeto Hesiodo epą. Pradėtas leisti1930 ir ėjęs visą dešimtmetį, vėliau buvo atnaujintas 1995 m. ir leidžiamas iki šiol. Žurnalas apima platų humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių spektrą, tarpdisciplininę šių ir kitų mokslų sąveiką. Jis atstovauja moderniai metodologinei pakraipai, leidžiančiai naujai ir giliai reflektuoti Lietuvos valstybei ir visuomenei svarbias temas. Darbai ir dienos leidinys, kuriuo palaikoma elektroninės leidybos kultūra ir mokslinė komunikacija – atviroji prieiga prie mokslinių straipsnių ir juos pagrindžiančių duomenų, autorių, skaitytojų ir leidėjų sąveika, pažangios elektroninės leidybos ir stebėsenos sistemos. Žurnalas leidžiamas naudojant atvirosios žurnalų sistemos (Open Journal Systems) platformą bei popieriniu pavidalu nedideliu tiražu du kartus per metus. Publikuojama lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis, pridedant išsamias santraukas ir raktinius žodžius straipsnio teksto ir anglų kalbomis. Darbai ir dienos svetainė. Tekstus leidiniui prašoma siųsti https://ejournals.vdu.lt/index.php/DiD/about/submissions, ten pat pateikiama informacija autoriams.“

"Deeds and Days" is an interdisciplinary biannual peer-reviewed journal in Humanities and Social Sciences, named after the poem by the Ancient Greek author Hesiod. It has been published by Vytautas Magnus University in the pre-war period from 1930 to 1940. After reopening of the university in 1989 the journal reappeared in 1995 and is published up to now. Recently it has been published in both electronic (http://ejournals.vdu.lt.) and paper format. It is an Open Access journal using the platform of Open Journal Systems without any paper processing charges; its authors retain their copyright. The objective of Deeds and Days is to provide an appropriate platform for conceptual discussions, theoretical developments, and specific findings in a wide range of disciplines in the fields of Humanities, Social Sciences, or any other related interdisciplinary research areas. It encourages modern methodological approaches that allow deep reflection on topics of paramount importance to state and society. Deeds and Days looks for papers by Lithuanian and foreign authors that provide novel and original research valuable for its insights and results for a wide research community. Interdisciplinary research is highly preferred. Lithuanian, English, German, and French are full-text publication languages; keywords and abstracts have to be written both in the language of the full paper and in English. Deeds and Days website