Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50751
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Grigonytė, Kristina
Title: Krikščioniškos tematikos humoras internetiniame forume „army777.lt“
Other Title: Christian humour in the internet forum “army777.lt”
Is part of: Grupės ir aplinkos : tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments : interdisciplinary research studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 3
Extent: p. 93-113
Date: 2012
Note: e-ISSN 2335-8726
Keywords: Internetinis forumas;„Army777.lt“;Anekdotai;Vaizdinis folkloras;Religija;Krikščionybė;Internet forum;“Army777.lt”;Anecdotes;Visual folklore;Religion;Christianity
Abstract: Straipsnyje analizuojamas internetinis forumas „army777.lt“ (prieiga per internetą: www. army777.lt/forum), čia aptinkami krikščioniškos tematikos tekstiniai ir vaizdiniai anekdotai. Siekiama supažindinti su įvairiu folkloru, gyvuojančiu internetiniame forume, pristatyti išryškėjančius socialinius ir kultūrinius kontekstus. Tiriamą virtualią bendruomenę sudaro įvairių subkultūrinių bendrijų atstovai, tačiau nors juos vienija tos pačios vertybės, išryškėja skirtingas individų humoro jausmas. Tai, kas vieniems juokinga, kitiems kartais pasirodo šventvagiška. Anekdotuose gausu ironijos, mėgstamas juodas humoras, nepaisoma autoritetų. Nagrinėjant krikščioniškus anekdotus pastebėta, kad tekstiniai kūriniai daugiausia byloja apie dvasininkijos luomą, o vaizdiniai – apie svarbiausią krikščioniškosios religijos figūrą – Jėzų Kristų. Ir tekstiniuose, ir vaizdiniuose anekdotuose nenutolstama nuo kasdienio gyvenimo, mėgstama biblines scenas perkelti į dabartį, o sakralumą – racionalizuoti. Internetinis forumas „army777.lt“ išlaiko pagrindinius skaitmeninės erdvės bruožus: oralumą, vaizdinių jaustukų gausą, itin dažną anglų kalbos vartoseną, tarpkultūriškumą
The object of this article is the internet forum “army777.lt” and Christian textual and visual anecdotes that can be found in this forum. The aim of this paper is to introduce the folklore of the internet forum “army777.lt” and to reveal social and cultural contexts. Members of different subcultures belong to this virtual community. Despite the fact that the same values unite these people, they have different sense of humour. That is why some anecdotes seem to be funny for some visitors of the forum; to other visitors it seems to be sacrilegious. Irony, black humour and disregard of authority are popular. It was revealed that textual anecdotes usually take into consideration a caste of clergy. Meanwhile, the most part of visual anecdotes tells about the main figure of Christianity, Jesus Christ. Textual and visual anecdotes do not digress from ordinary life. It is common to transfer the scenes from the Bible to the modern world or rationalize the sacramental issues. The basic attributes of digital space in the internet forum “army777.lt” are sustained: oral writing, vast variety of visual interjection, frequent usage of English and intercultural expressions
Internet: http://groups-and-environments.vdu.lt/lt/files/93_113.pdf
http://groups-and-environments.vdu.lt/lt/files/93_113.pdf
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2029-4182.N_3.PG_93-113
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

100
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.