Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50728
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Rimkienė, Ramutė;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Lietuvos kolegijų bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų profesinio identiteto lygmenų sąryšis su jį formuojančiais veiksniais
Other Title: Relationship between professional identity levels with the forming factors among students from general practice nursing studies at Lithuanian colleges
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", T. 23, nr. 4, 2013
Extent: p. 99-107
Date: 2013
Keywords: Profesinis identitetas;Koleginės studijos;Bendrosios praktikos slaugos studijų programa;Professional identity;College level studies;General practice study programme
Abstract: Kolegijose profesinis rengimas grindžiamas teorijos ir praktinio mokymo dermės principu. Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų rengimą reglamentuoja ne tik LR švietimo normatyviniai dokumentai, bet ir Europos Sąjungos direktyvos, kuriuose akcentuojama, jog praktinis mokymas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. bendros studijų trukmės. Mokslininkai, tiriantys profesinio identiteto vystymo/si procesus ir jį sąlygojančius veiksnius, taip pat akcentuoja teorijos ir praktikos dermę, teorinių ir praktinių studijų metu formuojasi asmens profesinis identitetas. Tyrimo objektas – Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų profesinio identiteto lygmenys. Tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų profesinio identiteto lygmenų sąryšį su jį formuojančiais veiksniais. Tyrimo klausimai: Kokiuose profesinio identiteto lygmenyse yra Kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai, studijuodami antrajame kurse? Kokie veiksniai sąlygoja profesinio identiteto vystymą/si? Tyrime dalyvavo keturių Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų 246 antro kurso studentai. Pasirinkta tikslinė atranka. Tyrimas atliktas 2013 m. kovo – balandžio mėnesiais, kai Bendrosios praktikos slaugos studijų programų antro kurso studentai buvo išklausę dalį specialiųjų teorinių dalykų bei pirmame kurse buvo atlikę mokomąją slaugos praktiką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dauguma apklaustųjų studentų yra stipriame atidėto profesinio identiteto lygmenyje. Pagrindiniai veiksniai, darantys teigiamą įtaką profesinio identiteto vystymui/ si: dėstytojų profesinis pasirengimas slaugoje ir jų sąveika su pacientais bei sveikatos priežiūros personalu.[...]
Vocational training at Colleges is grounded with the integration of the theory and practice. Training of students from the general practie nursing study programmes is directed not only by the documentation of the Ministry of Education and Science of the republic of Lithuania, but by the guidelines and directives of the European Union, where is indicated that practice should const not less than 50 percent of the general study length. Researchers, who study the processes of professional identity (self)development and the factors, which infleunce this development, accentuate the imortne of the integration between theory and practice and indicate that in theoretical and practical studies students develop their professional identity. Research subject is the professional identity levels among students from General practic study nursing programmes at Lithuanian Colleges. Aim is to highlight the relationship between the professional identity levels and their forming factors among students from general practice study programmes at Lithuanian Colleges. Research questins are the following:What are the factors, which form the (self)development of professional identity? In which levels of professional identity are students from general practice study programmes at Lithuanian Colleges. In research participated 246 students, who represent the second study year students from General practic study nursing programmes at Lithuanian Colleges. Sampling was purposeful. The research had been performed on March-April 2013, when thee students completed the part of the special study subjects, and had study practices in the first study year.[...]
Internet: http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/501/824
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.