Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50633
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Moliušytė, Sandra;Kvedaravičius, Jonas
Title: Organizacijų vadybos potencialo didinimas taikant koučingo ir NPL metodikas
Other Title: Increasing management potential of organisations by applying coaching and NLP methods
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, T. 35, nr. 2, 2013
Extent: p. 256-264
Date: 2013
Keywords: Vadybos potencialo didinimas;Organizacijų vystymas;Darbuotojų vystymas;Koučingas;Neurolingvistinis programavimas;Vadovo darbas;Management potential increase;Organization development;Employees development;Coaching;Neuro-linguistic programming;Leader`s work
Abstract: Straipsnyje analizuojamos organizacijų vadybos potencialo vystymo galimybės, reikšmė ir problemos Lietuvos įmonėms, pateikiamas organizacijų vadybos potencialo vystymo planas per pagrindines vadybos funkcijas bei rekomendacijos jo įgyvendinimui, panaudojant koučingo ir neurolingvistinio programavimo metodikas. Straipsnis grindžiamas atliktu tyrimu, kurio tikslas − nustatyti pagrindinius organizacijų vadybos potencialo didinimo žingsnius ir sudaryti organizacijų vadybos potencialo vystymo koučingo ir NLP metodikomis planą. Tyrimo metodai: koučingo, NLP, taikomosios psichologijos, lyderystės, organizacijų vystymosi vadybos literatūros šaltinių sisteminė analizė ir sintezė, sisteminė minties veikla
This paper examines the management potential of organisations development possibilitis, importance and problems to various companies. The paper is based on research which purposes are to identify the main steps in increasing management potential of organization and to make organization`s management potential development plan by applying coaching and neuro-linguistic programming (NLP) methods. Coaching and NLP are one of the most effective learning tools which help managers to develop their professional competencies, organization’s human recourses and enables organization to develop as a system. Based on theoretical research and identified 7 key management capacity building steps, management potential development plan through the main management functions (planning, organizing, leading, motivation, controlling) as well as recommenda-tions for its implementation by applying coaching and NLP techniques are proposed
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.