Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/503
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŽygas, Kęstutis Paulius
dc.date.accessioned2016-02-22T12:58:25Z
dc.date.available2016-02-22T12:58:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2335-8769 (klaidingas)
dc.identifier.issn1822-4547
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/503-
dc.description.abstractŠvenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, pašventinta 1674m., yra Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio, esančio netoli Kauno (Lietuva), centre. Vienuolynų statymo tvarka Italijoje ir Prancūzijoje nuo XI a. iki XVII a. vidurio, jų vienuolijos išdėstymas buvo itin kruopščiai derinamas. Paprastai kamaldulių bažnyčios buvo stačiakampės, todėl šešiakampio suplanavimo Pažaislio bažnyčia su šešiabriauniu kupolu keistai išsiskyrė iš nusistovėjusių normų. Daroma prielaida, kad bažnyčios puošyboje esanti turtinga simbolika geometriškai apima Didžiąją būties grandinę.Didžioji būties grandinė yra plati sąvoka, kilusi iš Platono ir Aristotelio, teigianti, kad viskas, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio, gyvi ir negyvi, materialūs ir dvasiniai dalykai yra hierarchiškai susieti ir išdėstyti tam tikra tvarka. Viduramžių mąstytojai ją vadino scala naturae, tapusia pagrindine viduramžių gamtos mokslų sąvoka. Buvo tikima, kad viskas egzistuoja Didžiojoje būties grandinėje.Kadangi Pažaislio bažnyčia buvo skirta Švč. Trejybei ir Mergelei Marijai, jos geometriją atitinkamai sudarė lygiakraščiai trikampiai, šešiakampė (šešių viršūnių) Marijos žvaigždė, taip pat ir Kristaus monograma Chi-Rho, vaizduojanti X ir P, pirmąsias dvi graikų abėcėlės raides, žyminčias Kristaus vardą. Kamaldulių ordino heraldikoje vaizduojama heksagrama, o lygiakraščius trikampius ir heksagramą galima išskirti Kristupo Zigmanto Paco, Lietuvos didžiojo kanclerio, vienuolyno įkūrėjo, herbo dviguboje lelijoje.1596 m. pasirodžiusiame veikale Mysterium cosmographicum (Šventosios visatos paslaptis) Johanesas Kepleris teigė, kad planetų skaičius, dydis ir orbita tuometinėje žinomoje Saulės sistemoje atitinka tam tikrus Platono formų lizdus, kurių dauguma yra sudaryti iš lygiakraščių trikampių. Tokiu būdu senovės tikėjimas buvo grindžiamas, kad visata yra sudėliota geometriškai. Sukurta tos pačios geometrijos, kuri akivaizdžiai valdo dangų, Pažaislio bažnyčia buvo atitinkamai žemiškoji dieviškosios visatos kopija.Bažnyčios suplanavimas taip pat primena mikroskopinio ir tarpinio lygmens geometrinį išdėstymą. 1611 m. Johanesas Kepleris išleido De nive sexangula (Apie šešiakampę snaigę), ankstyvąją sniego kristalų ir šešiakampių korių studiją. 1617 m. išleistos Roberto Fluddo Utriusque cosmic maioris frontispise pavaizduota visaapimanti Didžioji būties grandinė. Žymiausiame 1655 m. Roberto Huko Micrographia moksliniame veikale pavaizduotos snaigės, pabrėžiančios šešiakampių ir heksagramų radialinę simetriją.XVII a. kosmologų, mokslininkų ir astrologų atrasta mikrokosmoso ir makrokosmoso sričių geometrija iš skirtingų perspektyvų patvirtino pagarbų tikėjimą visa kur esančiu Visagaliu. Geometrija atkartojo teologiją. Nusistovėjusi kamaldulių bažnyčių projektavimo tradicija galėjo būti pakeista Pažaislyje, kadangi Didžioji būties grandinė pateikė svarbiausią ir įtikinamiausią pagrindimą, apimantį, įteisinantį ir suteikiantį Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios simbolinę geometriją.lt_LT
dc.description.abstracthe Church of Holy Mary’s Visitation, dedicated in 1674, is the centerpiece of the Camaldolese Monastery at Pažaislis, near Kaunas, Lithuania.  From the 11-th to the mid-17-th century the order traditionally built roofed, rectangular churches. By contrast and differing from customary Camaldolese practice, the church at Pažaislis was hexagonal and crowned with a dome. We propose that the Great Chain of Being helped generate and legitimize its unusual design.       The Great Chain of Being is a broad notion, traceable to Plato and Aristotle, which explains that everything, whether small and large, living or inanimate, in the natural or supernatural realms, was hierarchically linked and arranged. Termed scala naturae (ladder of nature) by medieval scholastics, the idea that all things had their proper place in the Great Chain of Being was fundamental to their world view.    The church at Pažaislis was dedicated to the Trinity and the Blessed Virgin. Accordingly,     equilateral triangles, a hexagon, and the sexagram  Marian Star framed its underlying plan.  The same geometric armature shapes the chi-rho Christogram and the sexagram star in the Camaldolese Order’s coat of arms. Equilateral triangles and a hexagon may be discerned in the double lily armorial of Christopher Sigismund Pac, Grand Chancellor of Lithuania, the founder of Pažaislis.In the Mysterium cosmographicum (The Cosmographic Mystery) of 1596 Johannes Kepler demonstrated that the number of planets, their orbits, and the distances between them corresponded to a particular nesting of the five Platonic geometric forms. Four of those figures could be constructed from the equilateral triangle, symbol of the Trinity. Geometry evidently operated at the astrophysical level. Thus, the triadic geometry underlying the design of the church at Pažaislis mirrored cosmic order.   Its layout also alludes to geometric order at microscopic scale.  In 1611 Johannes Kepler published De nive sexangula (The Six-Cornered Snowflake), an early study of snowflakes and hexagonal beehive cells. In 1617 Robert Fludd issued Utriusque cosmic maioris (The metaphysical worlds) with a frontispiece illustrating the entire Great Chain of Being.  Robert Hooke’s immensely popular Micrographia (Microscopy) of 1655 brought scientific attention to sexagram snowflakes and their radial symmetry.  Cosmologists, astrologists, and scientists of the 17-th century discovered geometric order at microscopic and cosmic scales.  Their differing perspectives strengthened the ancient belief in the omnipresence of a Divine Architect. Geometry reflected theology. The ancient Camaldolese monastic design could be modified at Pažaislis, because the Great Chain of Being provided a compelling rationale for the symbolic geometry underlying the monastery’s layout and the design of the Church of Holy Mary’s Visitation. en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofMeno istorija ir kritika, 2014, nr. 10(2), p. 121-132lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectPažaislislt_LT
dc.subjectKamaldulių ordinaslt_LT
dc.subjectMarijos žvaigždėlt_LT
dc.subjectSimbolinė geometrijalt_LT
dc.subjectGeometrinė kosmologijalt_LT
dc.subjectScala naturaelt_LT
dc.subjectPazaislisen_US
dc.subjectCamaldolese Orderen_US
dc.subjectSymbolic geometryen_US
dc.subjectGeometric cosmologyen_US
dc.subjectMarian staren_US
dc.titleSnowflakes, Marian stars, and the Great Chain of Being – sexagram geometry at the Pažaislis Camaldolese monasteryen_US
dc.title.alternativeSnaigės, Marijos žvaigždės ir Didžioji būties grandinė – šešiakampė geometrija Pažaislio kamaldulių vienuolynelt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc72 Architektūra / Architecture
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2014, nr. 10(2)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

71
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.