Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50203
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Kiaupa, Zigmantas
Title: XVII amžiaus pradžios Kaunas - Alberto Kojelavičiaus ir jo brolių jaunystės miestas
Other Title: Kaunas at the beginning of 17-th century as the city of the young years of Albertas Kojelavičius and his brothers
Is part of: Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, [T.] 27 : Albertas Vijūkas-Kojelavičius iš 400 metų perspektyvos
Extent: p. 379-402
Date: 2009
Keywords: Lietuvos istorija (17 a.);Kaunas;Vijūkas-Kojelavičius Albertas;Vijūkas-Kojelavičius Kazimieras;Vijūkas-Kojelavičius Petras;Kojelavičius Jonas
Abstract: Broliai Albertas, Kazimieras ir Petras Kojalavičiai gimė Kauno pirklio Jono Kojalavičiaus šeimoje. Jų senelis iš motinos pusės buvo Kauno vaitas Albertas Beinartas. Žinant, kad visi trys broliai jauni paliko miestiečių luomą ir pasuko dvasininkų keliu, svarbu pasvarstyti, kokius ispūdžius jie galėjo pasiimti su savimi iš gimtojo Kauno, ką jame galėjo matyti, arba, kitaip sakant, kaip atrodė XVII a. pradžios Kaunas ir gyvenimas jame. Tuo metu tai jau buvo antras pagal dydį Lietuvos miestas ir labai svarbus prekybos centras. Kauno gyvenimą diktavo pirklių gyvenimo ritmas; tai buvo biurgeriškiausias Lietuvos miestas. Kita Kauno savybė – intensyvus bažnytinis gyvenimas. XVII amžiuje jame, be parapinės bažnyčios, buvo 2 katalikų vienuolynai ir dar 3 bažnyčios. Per pirmąjį XVII a. trečdalį Kaune atsirado dar 2 moterų vienuolynai. Su katalikais bandė konkuruoti Kauno liuteronų bendruomenė. Jaunieji Kojalavičiai, anksti išėję iš Kauno, matyt, nepersiėmė miestietiškuoju mentalitetu, nes jo pėdsakų nematyti jų veikloje ir kūryboje; be to, jie ėmė naudoti bajorišką Vijūkų prievardį, o tai irgi kalba apie tam tikras apčiuopiamas jų vertybines, luomines, socialines ir konfesines orientacijas
The article throws light onto hitherto little known facts of the life of the kojalavičius family. the brothers albertas, kazimieras ir Petras kojalavičuses were born in kaunas in the family of the kaunas merchant Jonas kojalavičius. their maternal grandfather was the kaunas city administrator albertas Beinartas. Bearing in mind that all three brothers left the city dweller class and chose Church in a young age, it is important to know what impressions they could have taken with them from their native kaunas, what they could have seen there, in other words, what kaunas of the beginning of the 17 th century was like. at those time kaunas already was the second largest city in Lithuania and an important centre of commerce. the life in this most burgerish Lithuanian city was dictated by a rhythm of merchants’ activities. its another feature was an intensive church life; in the 17 th century kaunas had a parish church, two Catholic monasteries and three more churches. in addition, two women’s monasteries were founded during the first three decades of the 17 th century. kaunas Lutheran community, in its own turn, tried to compete with the Catholics. Having left kaunas at a very young age, the brother kojalavičiuses, apparently, had not adopted the city dweller mentality, since the latter is perceptible neither in their activities nor in their creative work. moreover, they adopted the aristocratic surname Vijūkas, which also revealing as to their class, social and religious values and attitudes
Internet: http://www.llti.lt/failai/SLL27_Str_Kiaupa.pdf
http://www.llti.lt/failai/SLL27_Str_Kiaupa.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.