Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50198
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Apanavičius, Romualdas
Title: History and problems of the Lithuanian ethnic instrumentology: influence to the movement of revival of ethnic musical instruments and instrumental music in the 20th C. – beginning of the 21st c
Other Title: Lietuvių etninės instrumentologijos istorija ir problemos : tyrimų įtaka etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimo XX–XXI a. pradžios judėjimui
Is part of: Tradicija ir dabartis : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, nr. 8
Extent: p. 9-24
Date: 2013
Keywords: Muzikos instrumentai;Etninė instrumentologija;Instrumentinė muzika;Tradicinė kultūra;Etninė muzika;Gaivinimo judėjimas;Lietuva;Musical instruments;Traditional culture;Ethnic instrumentology;Ethnic music;Folklore movement;Lithuania
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama lietuvių etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos tyrimų XX a. – XXI a. pradžios raida, daug kuo lėmusi ir etninės muzikos gaivinimo judėjimo Lietuvoje pobūdį bei jo lygį. Atskleidžiama tyrinėjimų istorija, aptariami autorių, lėmusių tyrimų kryptis ir jų lygį, darbai, įvertinamos etninių muzikos instrumentų klasifikacijos, tyrinėjimų ir paskelbtų darbų įtaka etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimui. Etninės instrumentologijos mokslo pradžia sietina su A. Sabaliausko 1904, 1911 ir 1916 m. darbais. Didelę reikšmę turėjo J. Žilevičiaus 1927 m. pirmoji šio mokslo raidoje lietuvių liaudies muzikos instrumentų klasifikacija, taip pat ir jo 1937 m. kanklių kilmės bei sąsajų su mitologija tyrimas. Įvertinama ir Z. Slavinsko 1937 m. lietuvių kanklių, M. Baltrėnienės 1980 m. visų lietuvių etninių muzikos instrumentų, G. Kirdienės 2000 m. liaudies smuikų, taip pat ir šio straipsnio autoriaus 1986 ir 1989 m. Baltijos tautų kanklių, R. Šimonytės-Žarskienės 1993 ir 2003 m. pasaulyje pučiamų skudučių pavyzdžio daugiavamzdžių dūdelių bei G. Vilio 2001 m. pateikta Šiaurės Europos signalinių lentų klasifikacija. Aptariami svarbiausieji lietuvių mokslininkų paskelbti darbai, turėję didelę įtaką etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimui. Autoriaus 2011 ir 2012 m. apklausos duomenimis, etninių muzikos instrumentų meistrai pagal paskelbtus darbus pradėjo rekonstruoti ir gaminti tipiškus Lietuvos regionams muzikos instrumentus, pedagogai iš šių leidinių pradėjo naudoti repertuarą ir mokyti groti tradiciniais atlikimo būdais. Mokslinius ir metodinius leidinius teigiamai vertino ir etninės veiklos vadovai, taip pat ir šias bei panašias etninės kultūros paveldo problemas nagrinėjantys mokslininkai.[...]
The article deals with the problem of the evaluation of the process of the research of Lithuanian ethnic musical instruments and instrumental music in the 20th – beginning of the 21st cc., formatting the main directions of scientific researches, proposing new classifications of folk musical instruments and the influence of the researches and published works to the movement of reconstruction and revival of ethnic musical instruments in Lithuania
Internet: http://www.ku.lt/leidykla/files/2013/05/Tradicija_8.pdf
http://www.ku.lt/leidykla/files/2013/05/Tradicija_8.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

104
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.