Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49889
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balčiūnaitienė, Asta;Teresevičienė, Margarita;Trepulė, Elena;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: ICT possibilities for recognition of adults’ informal and non formal learning
Other Title: IKT galimybės pripažįstant suaugusiųjų savaiminį ir neformalų mokymąsi mobilumo veiklose
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2013, no. 1(10)
Extent: p. 52-58
Date: 2013
Keywords: Informacinės ir komunikacininės technologijos (IKT);IT instrumentas;Įvertinimas;Kompetencija;LEVEL 5 sistema;Pripažinimas;Information and communication technology (ICT);Competence;IT instrument;Level 5 system;Recognition
Abstract: Kompetencijų, įgytų mobilumo metu, validavimas Lietuvoje yra nauja sritis ir terminas ‘validavimas’ yra vis dar tyrimuose bei dokumentuose siejamas su ‘vertinimo’, ‘įvertinimo’ akreditavimo’ ir ‘pripažinimo’ terminais. Tai reiškia, kad Lietuvoje stokojama aiškumo ne tik ‘validumo – pripažinimo’ terminologijoje, procedūrose ir mechanizmuose, orientuojantis į neformalų ir savaiminį mokymąsi, bet ir instrumento, kuriuo būtų galima įvertinti neformaliu ir savaiminiu būdų įgytas kompetencijas ypač koncentruojantis į mobilumo dalyvius. Egzistuojanti juridinė švietimo bazė nesudaro galimybių ko-finansavimui vertinant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, todėl suaugusieji neskatinami studijuoti neformaliuoju ar savaiminiu būdu, tobulinti kompetencijas ir siekti įgytų kompetencijų (į)vertinimo bei pripažinimo. Nesvarbu, kokioje stadijoje Lietuva yra plėtojant ir įgyvendinant validavimą, tačiau yra būtina įvertinti, kaip įmanoma tiksliau ir objektyviau, bei pripažinti plačią neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų apimtį. Straipsnio tikslas yra pristatyti neformalaus ir savaiminio švietimo sistemos instrumentą kaip būdą besimokančiajam įsivertinti kompetencijas. Tyrimo metodologija paremta mokslinės literatūros ir dokumentų analize bei empiriniais LEVEL 5 sistemos duomenimis. VILMA projekto ištobulintas LEVEL 5 sistemos instrumentas panaudojant IT yra vartotojui draugiška priemonė mobilumo veiklos dalyviams įsivertinti asmenines ir socialines kompetencijas, išduodant jiems pažymėjimą. Šio LEVEL 5 instrumento panaudojimas reiškia, kad asmenims IT pagalba gali būti suteiktos kompetencijų įgyjamų neformaliuoju ir savaiminio mokymosi metu pripažinimo galimybės
Validation of the development of competences of mobility is a very new area, and the term of ‘validation’ in research, documents, juridical basis is always related to terms of ‘assessment’, ‘evaluation’, ‘accreditation’ and ‘recognition’. It means that there is still lack of clarity concerning term, procedures, and mechanisms of ‘validation’ with the orientation to informal and non-formal learning, especially with the focus on mobility participants. The existing juridical basis still does not anticipate the possibilities for assessment of competences gained informally and nonformally, so that is why adult learners are not stipulated to study informally, to improve their competences, and to strive for assessment and recognition of their acquired competences. However, whatever stage has been reached in terms of developing and implementing validation, hardly this could be argued against the importance and necessity of valuing as broad a scope of learning outcomes as possible. Validation is linked to an opening up of national qualification system and framework to learning outside the formal education and training institutions. In this sense validation with the use of IT is seen as a way to bridge different forms of learning achievements and as a tool for strengthening the sustainability of learning processes. The LEVEL 5 system enables the participants of mobility actions, especially those who are in initial and continuing training, unemployed or professionals who are upgrading their qualifications, students, vocational specialists, people of all ages and social status - all of the mentioned target groups to assess their competences using the IT software of three dimensions: cognitive, affective and active for evidencing all competences, but the most importantly interpersonal and social, that are difficult to assess with standardised systems.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/49889
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.