Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49587
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Vingrys, Martynas
Title: Tabako kilmės aiškinimas lietuvių etiologinėse sakmėse : velnio motinos mirties siužetai
Other Title: The Origins of tobacco in Lithuanian etiological legends : narratives of the devil’s mother’s death
Is part of: Res Humanitariae. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, nr. 12
Extent: p. 205-221
Date: 2012
Keywords: Etiologinės sakmės;Velnio motina;Velnio ir Dievo kova;Lietuvos folkloras;Tabako kilmė;Rūkymas;Šniaukimas;Logical tales;Devil’s mother;Devil and God fight;Lithuanian folklore;Origin of tobacco;Smoking;Snuffing
Abstract: Straipsnyje analizuojamos lietuvių etiologinės sakmės, aiškinančios tabako kilmę. Daugiausia dėmesio skiriama sakmėms, kuriose šio augalo atsiradimas žemėje siejamas su lietuvių tautosakoje itin retai pasitaikančio personažo – velnio motinos – mirtimi. Išsiskiria dviejų siužetų sakmės: 1) velnias tabako kūrimo procese dalyvauja vienas; 2) tabako ir skirtingų jo vartojimo būdų atsiradimas siejamas su Dievo ir velnio tarpusavio kova. Straipsnyje analizuojami tabako, jo vartojimo būdų bei šio augalo sukeliamo spjaudymosi ir ašarojimo kilmės aiškinimai, atrandami lietuvių etiologinėse sakmėse, o remiantis etnografiniais duomenimis stengiamasi išsiaiškinti galimas tokių siužetų susiklostymo aplinkybes
Lithuanian etiological legends, where the origin of tobacco is explained are analyzed in this article. The main attention was given for those tales, where tobacco origin is related with especially rare personage in Lithuanian folklore devil’s mother death. There are two kinds of stories: 1) devil in tobacco creation process works alone; 2) tobacco and different its using forms origin is a result of devil and God fight. The main attention is paid to analysis of explanations of tobacco, its using forms and spitting as well as watering, stimulated by this plant, origin that are found in Lithuanian etiological legends. Ethnographic information is used to explore the possibilities of those stories appearing in folklore
Internet: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/RES_XII.pdf
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/RES_XII.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

108
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.