Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49584
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Vingrys, Martynas
Title: Tabako kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse
Other Title: Interpretations of tobacco origins in etiological legends
Is part of: Tautosakos darbai = Folklore studies. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, [T.] 44
Extent: p. 64-81
Date: 2012
Keywords: Etiologinės sakmės;Lietuvių tautosaka;Tabako kilmė;Sentikiai
Abstract: Straipsnio objektas – etiologinės sakmės apie tabako kilmę, kuriose aiškinama, kad šis augalas išaugęs ant nusikaltusio žmogaus, dažniausiai – moters, kapo. Darbas grįstas lyginamąja lietuvių ir sentikių sakmių analize. Šios dvi skirtingo etninio-konfesinio pagrindo grupės lyginimui pasirinktos todėl, kad sentikiams iki pat šių dienų religija draudžia vartoti tabaką. Siekiama išsiaiškinti, kaip skirtingos lietuvių ir sentikių pasakotojų intencijos veikia analogiško motyvo interpretacijas. Nagrinėjamos sakmėse aptinkamos tabako atsiradimo priežastys ir, remiantis etnografine, istorine bei tautosakine medžiaga, bandoma nustatyti galimas tokių siužetų susiformavimo aplinkybes. Atkreipiamas dėmesys, kaip lietuvių etiologinėse sakmėse aiškinami kiti su tabako vartojimu susiję reiškiniai, tokie, kaip sukeliama priklausomybė, paprotys vaišintis tabaku ir netgi sentikių nerūkymo priežastys. Gretinant sentikių ir lietuvių sakmes išryškėja, kad sentikių sakmėse ant kapo / iš kūno išaugančio tabako motyvu stengiamasi sukelti pasibjaurėjimą, todėl šio augalo antgamtiškas atsiradimas vaizduojamas itin vulgariai ir pikantiškai. Į kitus su tabako vartojimu susijusius dalykus sentikių sakmėse, priešingai nei lietuvių, dėmesys nekreipiamas. Tyrimo metodai – tipologinis lyginamasis, istorinis lyginamasis ir analitinis aprašomasis
In Europe, tobacco became first known in the very end of the 15th century only, when Christopher Columbus brought this plant back from America. Before, there were no equivalents of this plant in Europe, and having appeared, it was at first used in strange and hitherto unseen ways, e. g. inhaling the smoke through the mouth or snuffing the ground plant through the nose. No wonder, this plant seemed very mysterious to the Europeans and suffered various folk interpretations of his extraordinary origins. The present article focuses on the etiological legends about the origins of tobacco, interpreting this plant as having grown from the grave of a delinquent person, most frequently, a woman. In these legends, appearance of tobacco is as a rule perceived as punishment. It should also be noted, that most commonly in Lithuanian folklore tobacco is regarded as a devil’s plant, and frequently called such as well: “tobacco is a devil’s grass” or “devil’s sprout”. But, according to the legends analyzed in this article, devil has nothing to do with the origins of tobacco, which is not perceived as a devil’s plant here. The article aims at discussing the main storylines describing the growing of tobacco on a sinner’s grave, including the characters of the legends, causes and circumstances for appearing of such a plant. The impact of different intentions of the storytellers on the interpretations of analogous motifs is also elucidated. Ways in which other phenomena related to the use of tobacco, such as induced dependence, the custom of partaking of tobacco and even nonsmoking attitude of the old believers are explained in Lithuanian etiological legends on the basis of the motif of tobacco growing from the grave are explored too. Whereas on the grounds of ethnographic, historical and folklore data, possible causes of forming such stories are attempted to reveal.[...]
Internet: http://www.llti.lt/failai/09_Vingrio.pdf
http://www.llti.lt/failai/09_Vingrio.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

108
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.