Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49331
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Laužackas, Rimantas;Gedvilienė, Genutė;Tūtlys, Vidmantas;Juozaitienė, Daiva
Title: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
Other Title: Teachers needs and opportunities for professional development
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 89 (2008)
Extent: p. 29-44
Date: 2008
Keywords: Kvalifikacijos tobulinimas;Mokytojų poreikiai;Mokytojų kvalifikacija;Teachers needs;Teachers opportunities;Professional development
Abstract: Keičiantis mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo(si) proceso reikalavimams, keičiasi ir reikalavimai mokytojų kvalifikacijai bei kyla nauji kvalifikacijos kėlimo poreikiai. Straipsnyje siekiama nustatyti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, atskleidžiant kvalifikacijos tobulinimo poreikių kaitos teorines prielaidas ir atliekant empirinį tyrimą. Apklausoje dalyvavo 2000 mokytojų iš bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų. Atlikta rezultatų analizė leidžia teigti, kad mokytojai itin teigiamai ir optimistiškai vertina savo turimas kompetencijas mokymo proceso planavimo, mokymo metodų taikymo ir mokymo laimėjimų vertinimo srityse, tačiau neatmestina prielaida, kad tokius vertinimus lemia nepakankamai gilus ir pernelyg standartizuotas šių mokymo procesų etapų supratimas. Mokymo metodų srityje pirmenybė teikiama tradiciniams mokymo metodams, o nauji mokymo metodai suprantami pernelyg supaprastintai ir paviršutiniškai. Mokytojai labiau linkę taikyti tradicinius vertinimo metodus ir stokoja patirties, taikydami įgytų gebėjimų ir žinių pritaikymo vertinimo metodus. Mokytojams yra aktualus darbo su informacinėmis technologijomis kompetencijų tobulinimas ir jų taikymas visuose mokymo procesuose. Remdamiesi tyrimo rezultatais, autoriai pateikia rekomendacijas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui
Changes in science, technology, social transformations encourage changes and raise new requirements for teachers’ career – development, reflection, analysis, enhancement of possessed competencies and acquisition of new ones, i. e. lifelong learning skills necessary to adapt to constantly changing life conditions. The problem of the research – qualification requirements for teachers are changing in line with rapid changes in teaching and learning environment and changing requirements in the area of teaching / learning. This situation creates new needs for teachers’ qualification development and determines lack of information about these needs. Therefore, emerging necessity to identify these needs and opportunities of their realization is apparent. The object of the research is teachers’ needs for professional development. The research aimed at identifying general education school teachers’ needs and opportunities for professional development.[...]
Internet: http://archive.minfolit.lt/arch/17501/17531.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.