Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49327
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita
Title: Mobingas Lietuvoje : padalinio ir organizacijos situacija pavienių teiginių lygmenimis
Other Title: Mobbing in Lithuania : situation of the division and the organisation on the levels of individual statements
Is part of: Verslas: teorija ir praktika = Business : theory & practice. Vilnius : Technika, Vol. 11, no. 3 (2010)
Extent: p. 238-247
Date: 2010
Keywords: Mobingas;Diskriminacija;Darbuotojų santykiai;Padalinys;Organizacija;Mobbing;Discrimination;Employee relations;Division;Organisation
Abstract: Straipsnyje pristatomi užsienio ir Lietuvos autoriai, analizavę mobingo bei diskriminacijos reiškinius. Aptariamos tyrimo priemonės charakteristikas (mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose požymiai; mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose veiksmai; papildomi mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose požymiai) sudarantys kriterijai. Išskiriami pavieniai priemonės teiginiai, nusakantys mobingo raiškos stiprumą padalinio ir (arba) organizacijos lygmeniu. Padalinio ir organizacijos situacijos diagnozavimas pavienių teiginių lygmenimis buvo sudėtinė tyrimo, kuriuo siekta nustatyti mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose raišką, gerinant Lietuvos organizacijų klimatą, dalis. Apklausoje dalyvavo 1379 respondentai, atstovaujantys viešajam ir privačiam sektoriams (privatus sektorius – 998 stebiniai, viešasis sektorius – 381 stebinys). Į imtį pateko dvidešimt dviejų profesinės veiklos sričių organizacijos. Pasitvirtino Vakarų mokslininkų tyrimų rezultatai, t. y. mobingas kur kas ryškesnis švietimo bei sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse. Lietuvos organizacijose išryškėjęs rezultatas – mobingo reiškinys dažnas leidybos, prekybos ir transporto bei žemės ūkio veiklos srityse. Tyrimo rezultatai Lietuvos organizacijose rodo, kad mobingas dažnesnis privataus sektoriaus organizacijose. Tai būtų galima sieti su konkurencija. Viešajam sektoriui būdinga savita darbo struktūra. Dėl palyginti mažos pasiūlos darbo rinka yra ribota, o dėl socialinių garantijų darbo vieta labiau saugoma. Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad mobingas yra visos organizacijos problema
The foreign and Lithuanian authors who analysed mobbing and discrimination phenomena are presented in the article. The criteria which form the characteristics of the research instrument (the features of mobbing as discrimination in employee relations; the actions of mobbing as discrimination in employee relations; additional features of mobbing as discrimination in employee relations) are discussed. Individual statements of the instrument, which signal about the strength of mobbing on the level of the division and/or the organisation, are distinguished. Diagnosing the situation of the division and the organisation on the levels of individual statements was an integrate part of the research which aimed at determining the expression of mobbing as discrimination in employee relations in order to improve the climate of Lithuanian organisations. 1379 respondents, representing public and private sectors (private sector – 998 observations, public sector – 381 observations) participated in the research. Organisations of twenty-two fields of professional activities comprise the sample. The results of research of Western scientists, i.e. mobbing is comparatively more distinct in the fields of education, health care and social work, have been proved. However, the result revealed in Lithuanian organisations shows that mobbing phenomenon is common in the spheres of publishing, commerce, transport and agriculture. The results of the research in Lithuanian organisations show that mobbing is nevertheless more pronounced in private sector organisations. This could be associated with the competition. The public sector is characterised by a specific work structure and staff training, determining a limited choice of jobs. As a result of a relatively low supply, the labour market is limited and the workplace more valued.[...]
Internet: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/view/btp.2010.26
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.