Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49133
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Mesonis, Gediminas
Title: T. G. Masaryko idealios valstybės vizija : tarpukario Čekoslovakijos pasaulėžiūros pamokos
Other Title: T. G. Masaryk’s vision on the ideal of the state: lessons drawn from the interwar Czechoslovakian world outlook
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 74 (2013)
Extent: p. 95-107
Date: 2013
Keywords: Masarykas, Tomášas Garrigue;Čekoslovakija;Konstitucija;Demokratija;Humanizmas;Teisinė valstybė;Evoliucija;Masaryk’s, Tomá Garrigue;Czechoslovakia;Constitution;Democracy;Humanity;Rule of law;Evolution
Abstract: Straipsnyje analizuojami filosofo, publicisto, ilgamečio Čekoslovakijos Respublikos Prezidento Tomášas Garrigue Masaryko (1850–1937) kai kurie valstybės sampratos aspektai. Diskurse taip pat vertinamas šio mokslininko įžvalgų aktualumas šių dienų visuomenės raidai. Istorinis kontekstas, išsilavinimas, požiūris į tautiškumą ir religiją, geopolitinės raidos tendencijos – tai aplinka, kuri padeda iliustruoti Masaryko filosofinės pasaulėžiūros raidos ir politinės veiklos turinį. Demokratinė valstybė, kurios pagrindas yra humanizmas, – tai valstybės idealas, kurį Masarykas pagrindė savo moksliniuose veikaluose. Taigi daugiausia dėmesio šioje diskurso dalyje skiriama demokratijos humanistinio turinio atskleidimui. Konstatuojama, kad Masaryko demokratinė, humanistinius idealus puoselėjanti valstybė negali būti traktuojama kaip filosofinė utopija, ji tebėra aktuali ir šiandien. Demokratijos mechanizmas, humanizmas, sociumo evoliucinis raidos pobūdis, socialinis teisingumas yra kiekvieno sociumo vertybių ir siekiamybių sąraše. Masarykas, būdamas Čekoslovakijos valstybės vadovu, nepaneigė savo teorinėse įžvalgose išdėstytos idealios valstybės principų, nes visada buvo demokratinės valdymo formos, grindžiamos humanizmo principais, valstybės teorijos propaguotojas ir politinis įgyvendintojas. Jo humanistinė valstybės teorija buvo ir tebėra ne tik filosofinio pobūdžio abstrakcija, bet ir gali tapti politinės veiklos principais
The article provides an analysis of certain aspects of Tomá Garrigue Masaryk’s (1850–1937) (a philosopher, publicist and a long-standing President of the Republic of Czechoslovakia) outlook on the state. It also assesses the topicality of that scholar’s insights for the development of present-day society. The historical context, the scholar’s education and his views on nationalism and religion, as well as the patterns of geopolitical development, contribute to illustrating the contents of Masaryk’s philosophical outlook and his political activity. A democratic state with humanism as its foundation is the ideal of a state that Masaryk substantiated in his scientific works. Thus, the discourse gives the greatest attention to the disclosure of the humanistic content of democracy. It is held that Masaryk’s democratic state should not be treated as a philosophic utopia, and, therefore, it has not lost its relevance. It is acknowledged that the mechanism of democracy, humanism, the evolutionary nature of the development of a social milieu, as well as social justice, would appear on a list of values, as well as amongst the objectives sought, in any social milieu. While in office of Head of State of Czechoslovakia, Masaryk did not deny the principles of the ideal state set out in his theoretical insights, as he never ceased to be an advocate and a political implementer of the theory of the state that is founded on a democratic form of governance grounded in humanistic principles. It is contended that Masaryk’s humanistic theory of the state neither was, nor is now, an abstraction of a barely philosophical nature, but rather that it may be developed into the principles of political activity
Internet: http://litlogos.eu/L74/Logos_74_095_107_Mesonis.pdf
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

14
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.