Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48694
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskienė, Irena;Bendaravičienė, Rita;Krikštolaitis, Ričardas
Title: Pasitenkinimo darbu tyrimas universiteto darbuotojų grupių atvejui
Other Title: Empirical research of job satisfaction on case of university employee groups
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kauno raj. : Akademija, 2010, Vol. 22(3)
Extent: p. 12-24
Date: 2010
Keywords: Darbuotojų motyvavimas;Motyvaciniai veiksniai;Pasitenkinimas darbu;Job satisfaction;Employee motivation;Motivational factors
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas darbuotojų pasitenkinimas darbu universitete. Atlikus empirinį tyrimą nustatyti pasitenkinimą darbu ir nepasitenkinimą darbu sukeliantys veiksniai, ištirti nuostatų darbo atžvilgiu skirtumai trijose darbuotojų grupėse. Nustatyta, kad labiausiai darbuotojus universitete motyvuoja atliekamas darbas, santykiai su kolegomis ir vadovais. Didžiausią nepasitenkinimą kelia didelis darbo krūvis, darbas grupėse ir konfliktų valdymas. Darbuotojams stinga asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybių bei grįžtamojo ryšio apie jų pasiekimus. Darbuotojų grupių vertinimo skirtumai tirti motyvacinių veiksnių atveju. Higieninių veiksnių vertinimas gana homogeniškas. Tiek motyvaciniai, tiek higienos veiksniai respondentų vertinti kaip keliantys pasitenkinimą darbu, todėl F. Herzberg dviejų veiksnių teorija pasitvirtino tik iš dalies. Pateikiamos rekomendacijos organizacinių ir personalo valdymo procesų tobulinimui, siekiant didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu
The article provides results of empirical research on Lithuania’s university employees' job satisfaction. The factors, explaining job satisfaction and job dissatisfaction of employees were determined and differences of work related attitudes were identified among university employee groups. The results indicate that employees are mostly motivated by their work itself, relationship with colleagues and supervisors. The dimensions with the highest dissatisfaction ratings include wok overload, teamwork and conflict management. Employees lack personal development and career possibilities as well as recognition for achievement. Analysis of job satisfaction levels for three groups of employees in the light of two-factor theory was carried out and showed substantial differences in case of motivator factors. Evaluation of hygiene factors turned out to be rather homogenous. Both motivator and hygiene factors were found to be predictors of job satisfaction, though F. Herzberg’s theory only partly proved out. Recommendations for improvement of organizational and human resource management processes fostering employee job satisfaction are provided
Internet: http://vadyba.asu.lt/22/12.pdf
Affiliation(s): Matematikos ir statistikos katedra
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.