Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48517
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Menotyra / Artwork (H003)
Author(s): Pabedinskas, Tomas
Title: Fotografija ir bendruomenė : komunikacijos link
Other Title: Photography and community : towards communication
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2015, [T.] 83
Extent: p. 148-156
Date: 2015
Keywords: Fotografija;Subkultūros;Komunikacija;Socialinė atskirtis;Bendruomenė;Photography;Subcultures;Communication;Social exclusion;Community
Abstract: Straipsnyje analizuojami su bendruomenėmis susiję lietuvių autorių kūrybiniai projektai, kuriuose fotografija atlieka ne įprastą reprezentacinę, bet komunikacinę funkciją. Tokie projektai aptariami remiantis prancūzų filosofo Jean-Luco Nancy teorinėmis įžvalgomis, kurios neigia imanentiškumu pagrįstos bendruomenės, vienijančios jau egzistuojančius subjektus, galimybę. Straipsnyje remiamasi J.-L. Nancy siūlomu bendruomenės modeliu, pagal kurį bendruomenė yra įsteigiama paties jos narių „buvimo-kartu“ ir tarpusavio komunikacijos. Ši teorinė perspektyva leidžia išryškinti su bendruomenėmis susijusių projektų ir fotografijos panaudojimo juose reikšmę inicijuojant (netiesioginę) komunikaciją tarp skirtingų visuomenės grupių, sukuriant „buvimo-kartu“ prielaidas ir kartu – socialinių pokyčių galimybę. Straipsnyje taip pat keliami tolesnių tyrimų gairėmis galintys tapti problemiški klausimai dėl socialiai angažuotų projektų ilgalaikio poveikio bendruomenėms bei visuomenei ir jų įsteigtų socialinių santykių pobūdžio
The article analyzes community-related creative projects by Lithuanian authors, in which photography performs not the usual representative function but a communicative function. These projects are discussed using the theoretical insights of French philosopher Jean-Luc Nancy. Nancy’s insights deny the possibility of the immanent community uniting already existing subjects. Rather, in Nancy’s model. The community is established by communication and the “being-in-common” itself. This theoretical perspective reveals the significance of community-related projects and the use of photography in them for initiating (mediated) communication between different social groups and for creating preconditions for “being-in-common” and herewith – for social change. Further questions about the long-term effects on communities and society made by the socially engaged projects and the character of established social relations are also raised in the article, which can become the guidelines for further research
Internet: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_148_156_Pabedinskas.pdf
http://litlogos.eu/L83/Logos_83_148_156_Pabedinskas.pdf
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiuolaikinių menų katedra
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

142
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.