Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48507
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Grigaliūnaitė, Viktorija;Pilelienė, Lina
Title: Neinvazinių galvos smegenų elektrinio aktyvumo tyrimų metodų ir žvilgsnio sekimo sistemos taikymo galimybės reklamos efektyvumo vertinimui
Other Title: Application of the non-invasive brain electrical activity and eye-tracking research methods for the assessment of advertising effectiveness
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, T. 37, nr. 2, 2015
Extent: p. 212-220
Date: 2015
Note: eISSN 2345-0355
Keywords: Neuro marketingas;Elektroencefalografija;Sukeltųjų potencialų metodas;Žvilgsnio sekimo sistema;Reklamos efektyvumas;Neuromarketing;Electroencephalography;Evoked potentials method;Eye-tracking;Advertising effectiveness
Abstract: Straipsnyje analizuojamos neinvazinių galvos smegenų elektrinio aktyvumo tyrimų metodų ir žvilgsnio sekimo sistemos taikymo galimybės reklamos efektyvumo vertinimui. Tradiciniai marketingo tyrimų metodai nepadeda pilnai įvertinti reklamos efektyvumo, todėl vis dažniau, siekiant išsamiau paaiškinti reklamos efektyvumą, pasitelkiami neuro marketingo tyrimų metodai. Vis dėlto, nesant visapusiškoms ir pripažintoms neuro marketingo tyrimų metodų taikymo marketingo veiklų vertinimui metodikoms, svarbu atskleisti konkrečių metodų taikymo galimybes reklamos efektyvumo vertinimui. Straipsnio tikslas – nustatyti neinvazinių galvos smegenų elektrinio aktyvumo bei žvilgsnio sekimo tyrimų metodų taikymo galimybes reklamos efektyvumo vertinimui. Nagrinėjant mokslinę literatūrą, pateiktos neinvazinių galvos smegenų elektrinio aktyvumo bei žvilgsnio sekimo tyrimų metodų parinkimo reklamos efektyvumo vertinimui priklausomai nuo reklamos formato gairės. Vertinant reklamos, kuri pateikiama statiniu formatu, efektyvumą, palanku pasitelkti sukeltųjų potencialų tyrimo metodą jį integruojant kartu su žvilgsnio sekimo sistema. Kita vertus, vertinant reklamos, kuri pateikiama ne statiniu formatu, efektyvumą, palanku pasitelkti elektroencefalografijos tyrimo metodą jį integruojant kartu su žvilgsnio sekimo sistema. Pateiktos gairės aktualios neuro marketingo tyrimus atliekančioms organizacijoms tiek akademiniame, tiek verslo lygmenyse
The application of the non-invasive brain electrical activity and eye-tracking research methods for the assessment of advertising effectiveness are being analyzed in the article. Traditional marketing research methods are not always sufficient for the complete assessment of advertising effectiveness, thus neuromarketing research methods are often applied to clarify it. Nevertheless, due to the absence of the methodologies of neuromarketing research methods application for evaluating marketing activities, it is important to reveal the possibilities of applying the specific methods for the assessment of advertising effectiveness. The aim of this article is to determine the possibilities of applying non-invasive brain electrical activity and eye-tracking research methods for the evaluation of advertising effectiveness. While achieving the aim of the article, the logical analysis and synthesis of the scientific literature is applied. As a research result, the guidelines for the selection of non-invasive brain electrical activity and eye-tracking research methods for the assessment of advertising effectiveness are formed. Latter guidelines are relevant for the organizations performing neuromarketing researches in both academic and business levels
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/viewFile/933/942
http://elaba.lvb.lt/ELABA:LSCOP_LABT:ELABAPDB11685413
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/viewFile/933/942
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

126
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.