Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48043
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita
Title: Baudžiamosios atsakomybės už trečiųjų šalių piliečių darbą taikymo ypatumai ir problematika Lietuvoje įgyvendinant 2009/52/EB direktyvą
Other Title: Peculiarities and problems of criminal liability for work of third country nationals while implementing Directive 2009/52/EC
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, nr. 19(4)
Extent: p. 1603-1618
Date: 2012
Keywords: Direktyva 2099/52/EB;Darbdavys;Trečiųjų šalių piliečiai;Baudžiamoji atsakomybė;Administracinė atsakomybė;Europos Parlamento ir Tarybos direktyva;Directive 2099/52/EC;Employer;Third country nationals;Lithuania;Criminal liability;Administrative liability;Directive of the European Parliament
Abstract: 2012 m. sausio 6 d. įsigaliojo naujai priimtas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 292-1 straipsnis, įtvirtinantis baudžiamąją atsakomybę asmenims, įdarbinusiems nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius. Baudžiamasis kodeksas papildytas šiuo straipsniu siekiant Lietuvai įgyvendinti 2009 m. birželio 18 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai. Straipsniu siekiama atskleisti BK 292-1 straipsnio objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, ypač kad straipsnio dispozicijoje vartojama gana daug terminų ir sąvokų, iš kurių nė vienas Baudžiamajame kodekse nėra paaiškinamas, kartu ir šio BK straipsnio atribojimo nuo ATPK 41-3 straipsnio („Nelegalus darbas“) kriterijus, kadangi priėmus naują BK 292-1straipsnį administracinė atsakomybė už nelegalų darbą nesikeitė, bei įvertinti, ar Lietuva įgyvendina visus direktyvoje nustatytus įsipareigojimus, kiek tai susiję su baudžiamosios atsakomybės nustatymu darbdaviui
While implementing Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third country nationals (hereinafter referred to as ‘Directive’), Lithuania supplemented the Lithuanian Criminal Code with an additional Article 292-1, entitled “Labour of illegally staying third country nationals in the Republic of Lithuania”, which came into force on 6 January 2012. The author of this article aims to find out whether the main goals and objectives of the Directive regarding criminal liability of the employer have been fully transposed into national law, and by using various scientific methods and the objectives of the Directive, to reveal the objective and subjective attributes of Article 292-1 of the Criminal Code. The second aim is to discuss the criteria distinguishing criminal liability from administrative liability enshrined in Article 41-3 of the Lithuanian Code of Administrative Offences, in particular that that article was not changed at the time of establishing criminal liability
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/paskutinis_numeris/
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

152
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.