Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48017
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Žibūdaitė, Jovita;Perminas, Aidas
Title: Socialinių demografinių rodiklių sąsajos su moterų įsitraukimo į krūtų savitikrą stadijomis pagal transteorinį modelį
Other Title: The relationship between demographics and the stage of breast self-examination
Is part of: Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d. Vilnius : recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2015
Extent: p. 115-115
Date: 2015
Keywords: Krūties vėžio prevencija;Krūtų savitikra
ISBN: 9786099560823
Abstract: Pirminė krūties vėžio prevencija – tai reguliari, kas mėnesį atliekama krūtų savitikra. Pagal transteorinį modelį įsitraukimas į krūtų savitikrą – tai procesas, pereinantis tam tikras stadijas (iki svarstymo, svarstymo, veiksmo, palaikymo ir įpročio) (Rakowski, 1993; Jacobsen, 1997). Krūties vėžio profilaktikos tikslas – paskatinti moteris pereiti į aukštesnę stadiją (Rimer, 1997). Moksliniais tyrimais bandoma identifikuoti psichosocialines kiekvienai stadijai priklausančių moterų savybes (Brenes, 1999). Lietuvoje trūksta žinių apie moterų įsitraukimą į krūtų savitikrą. Manoma, kad tikslesnis su kiekviena stadija susijusių socialinių demografinių rodiklių įvardijimas leistų tiksliau numatyti moterų grupes, kurioms taikytinos prevencinės intervencijos, padedant joms sėkmingai pereiti į sveikatai palankesnę krūtų savitikros stadiją (Campbell, 2000; Tu, 2002). Tyrimo tikslas – pagal transteorinį modelį atskleisti moterų socialinių demografinių rodiklių są- sajas su moterų įsitraukimo į krūtų savitikrą stadijomis. Tyrimo dalyvės – 536 sveikos moterys nuo 18 iki 85 metų (45,88 ± 12 881). Tiriamosioms buvo pateiktas klausimynas, kurį sudarė sociodemografiniai klausimai, užsiėmimo krūtų savitikra stadijos nustatymas pagal transteorinį modelį (DiClemente, Prochaska, 1982; adaptuota Champion, 1992). Naudotas Chi kvadrato statistinis kriterijus. Gauti rezultatai rodo, kad su iki svarstymo stadija užsiimti krūtų savitikra siejasi darbo neturėjimas. Su svarstymo stadija užsiimti krūtų savitikra siejasi jaunesnis nei 45 metų amžius, universitetinis išsilavinimas ir darbo turėjimas. Su įpročio stadija užsiimti krūtų savitikra siejasi vyresnis nei 45 metų amžius. Sąsajų tarp veiksmo ir elgesio palaikymo stadijų bei sociodemografinių rodiklių nebuvo rasta. [...]
Internet: http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202015%20leidinys.pdf
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202015%20leidinys.pdf
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.