Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47827
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Bortkevičienė, Virginija;Bortkevičius, Rytis
Title: Teacher participation in adult education key competence
Other Title: Mokytojo vaidmuo formuojant pagrindinius gebėjimus suaugusiųjų švietime
Is part of: Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas : Kauno technikos kolegija, 2012, nr. 2
Extent: p. 85-94
Date: 2012
Keywords: Suaugusiųjų mokymas;Suaugusiųjų švietimas;Bendrieji gebėjimai;Key competencies;Adult teacher;Adult education
Abstract: Europos Sąjungai susiduriant su vis naujais iššūkiais, kiekvienas jos pilietis, norėdamas lanksčiai prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio, kurti sėkmingą savo gyvenimą bei dalyvauti visuomenės gerovės kūrime, turės išsiugdyti nemažai bendrųjų gebėjimų. Švietimo vaidmuo - tiek socialine, tiek ekonomine prasme - užtikrinti, kad Europos piliečiai įgytų bendruosius gebėjimus, reikalingus norint prisitaikyti prie minėtų pokyčių. (Europos orientacinai metmenys, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_lt.pdf 3 pusl.). Europos komisija identifikuoja ir apibrėžia 8 bendruosius gebėjimus, būtinus asmeniniam pasitenkinimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui žinių visuomenėje: 1) Bendravimas gimtąja kalba; 2) Bendravimas užsienio kalbomis; 3) Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse; 4) Skaitmeninis raštingumas; 5 Mokymasis mokytis; 6) Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; 7) Iniciatyva ir verslumas; 8) Kultūrinis sąmoningumas ir raiška. Visos šios kompetencijos yra vienodai svarbios kiekvienam piliečiui, nes tik jos gali padėti orientuotis žinių visuomenėje mokymosi visą gyvenimą procese (LLL). Šios kompetencijos tarpusavyje yra betarpiškai susijusios, persipynusios ir papildančios viena kitą. Šio straipsnio objektas yra suaugusiųjų mokytojų bendrieji gebėjimai. Tikslas – išryškinti mokytojų, dalyvaujančių suaugusiųjų mokymosi procesuose, bendruosius gebėjimus. Tyrimo metodai ir metodologija. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija „Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai metmenys“ buvo pasirinktas tyrimo metodas - anketinė apklausa, kuri sudaryta bendriesiems respondentų gebėjimams nustatyti ir įvertinti. Anketos klausimai yra trijų tipų: dichotominiai, atviri ir uždari.[...]
According to demographic change, key competence development becomes a crucial matter. This paper describes the meaning of key competences in lifelong learning processes especially for teachers’, participating in adult education. Paper presents eight key competences necessary for personal fulfilment, active citizenship, social inclusion and employability in a knowledge society. Consequently initial education and training should support the development of these key competences to a level that equips all people for further learning and working life. People need to develop their skills and competences throughout their lives, not only for their personal fulfilment and their ability to actively engage with the society in which they live, but for their ability to be successful in a constantly changing world of work. In this paper for us is important: teachers key competences and how teachers use their key competences participating in adult education or lifelong learning processes
Internet: http://www.ktk.lt/cgi-bin/svetaine.pl?id=lenta_2012318191930
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
ITAB Novena
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.