Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47586
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Budriūnaitė, Agnė
Title: Absoliutaus vienio akivaizda Plotino ir Zhuangzi filosofijoje
Other Title: Presence of absolute oneness in Plotinus and Zhuangzi philosophy
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 72 (2012)
Extent: p. 38-58
Date: 2012
Keywords: Vienis;Vienio samprata;Mistinė patirtis;Plotinas;Zhuangzi;Oneness;Mystical experience;Plotinus;Zhuangzi
Abstract: Straipsnyje iš filosofinės perspektyvos analizuojamas mistinės patirties fenomenas, kurį galima pavadinti „absoliutaus Vienio akivaizda“. Tokia būsena nėra pasiektas vienis tarp žmogaus ir Dievybės. Taip pat tai nėra pasaulio kaip Vienio patyrimas žvelgiant iš šalies. Šio fenomeno aprašymų galima rasti visų didžiųjų religijų mistikų raštuose, todėl perenialistai skelbia mistinės patirties tapatumą visose religinėse tradicijose. O konstruktyvistinė mistinės patirties teorija neigia bet kokią tiesioginės Vienio patirties galimybę. Straipsnyje, pasitelkus Plotino ir Zhuangzi pateiktas Vienio sampratas, bandoma rasti alternatyvą konstruktyvistinei teorijai ar bent jau sušvelninti jos kategoriškus teiginius išvengiant perenialistinio visų tradicijų religinės patirties suvienodinimo. Lyginant Plotino ir Zhuangzi tekstus gilinamasi į absoliutaus Vienio sąvoką bei buvimo Vienio akivaizdoje sampratą. Šiuos du filosofus, nors ir priklausiusius skirtingoms civilizacijoms, suartina absoliutaus Vienio idėja. Straipsnyje išskiriami esminiai Vienio sampratos bruožai ir analizuojama absoliutaus Vienio patirties, kurią abu autoriai laiko esmine norint „pažinti“ Vienį, samprata. Keliama hipotezė, kad tokia absoliutaus Vienio akivaizda, net ir aprašyta konkrečios religinės ir/ar filosofinės tradicijos sąvokomis, neturėtų būti laikoma „religine patirtimi“ ir „patirtimi“ apskritai
The paper analyzes a phenomenon that could be called, from the philosophical point of view, a ’presence of absolute Oneness’. Descriptions of the phenomenon may be found in the writings of the mystics of all major religions. The constructivists, nevertheless, repudiate the possibility of an unmediated mystical experience. The paper focuses on the notion of the Absolute and its presence in human consciousness as it is found in the writings of Plotinus and Zhuangzi. These two philosophers talk similarly about the One as the source and purpose of all Being, despite belonging to different intellectual traditions. The paper analyzes the state of the wakeful though contentless consciousness that is of most importance for both authors. It is not an achieved union between the human and the Divine and not a perception of the oneness of the world observed from the outside. The paper raises the question: even though such presence of absolute Oneness is described in terms of a particular religious and/or philosophical tradition, can it be considered a ’religious experience’ or even ’experience’ at all?
Internet: http://www.litlogos.eu/L72/Logos_72_038_058_Budriunaite.pdf
http://www.litlogos.eu/L72/Logos_72_038_058_Budriunaite.pdf
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.