Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47561
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Arlauskienė, Renata;Endriulaitienė, Auksė
Title: Vairuoti besimokančių asmenų ketinimai rizikingai vairuoti : vairavimo baimės ir nuostatų kitimas mokymosi procese
Other Title: Learner drivers’ intentions to engage in risky driving: importance of the fear of driving and changing intentions in the learning process
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2015, nr. 1(68)
Extent: p. 59-67
Date: 2015
Keywords: Vairuoti besimokantis asmuo;Ketinimas rizikingai vairuoti;Vairavimo baimė;Vairavimo nuostatos;Learner driver;Intention to engage in risky driving;Attitudes towards driving;Fear of driving
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti vairuoti besimokančių asmenų nuostatų ir vairavimo baimės kitimą mokymosi vairuoti procese, prognozuojant jų ketinimą rizikingai vairuoti. Medžiaga ir metodai. Straipsnyje pateikiami Klaipėdos, Šilutės, Skuodo, Kretingos ir Žemaičių Naumiesčio vairavimo mokyklose atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo 366 vairuoti besimokantys asmenys, rezultatai. Tiriamieji buvo apklausti du kartus: pirmą kartą – vairavimo kursų pradžioje, antrą kartą – vairavimo kursų pabaigoje (po 2 mėn.), kai buvo išlaikę mokyklinius vairavimo teorinius ir praktinius egzaminus. Tyrimui atlikti buvo naudojami trys klausimynai. Pirmasis klausimynas skirtas rizikingo vairavimo ketinimų išreikštumui nustatyti [25]. Besimokančių vairuotojų ketinimams vairuoti išgėrus, viršyti greitį, nesilaikyti saugaus atstumo ir pavojingai lenkti vertinti buvo naudojamos keturios situacijos. Antrasis instrumentas – vairavimo kognicijų klausimynas DCQ (angl. The Driving Cognitions Questionnaire) [3], kuriame baimė vairuoti vertinama pagal šias 3 subskales: vairavimo baimė, susijusi su avarijomis; baimė, susijusi su netikėtomis vairavimo situacijomis; socialinė vairavimo baimė. Trečiasis instrumentas – Požiūrio į eismo saugumą klausimynas [16], kuriame nuostata dėl eismo saugumo vertinama pagal šias 3 subskales: požiūris į taisyklių nesilaikymą ir greičio viršijimą, rizikingą kitų asmenų vairavimą ir vairavimą išgėrus. Rezultatai ir išvados. Praėjus 2 mėn. nuo vairavimo kursų pradžios, vairuoti besimokančių asmenų vairavimo baimė, susijusi su avarijomis, netikėtomis vairavimo situacijomis, ir socialinė vairavimo baimė sumažėjo, o nuostatos dėl taisyklių nesilaikymo ir greičio viršijimo tapo saugesnės. Be to, nuostata dėl rizikingo kitų asmenų vairavimo tapo negatyvesnė. [...]
Aim of study – to measure a change in learner drivers’ attitude towards driving and the fear of driving in the process of learning by predicting their intentions to engage in risky driving. Methods. The article presents results of a research that was carried out in driving schools of Klaipėda, Šilutė, Skuodas, Kretinga, and Žemaičių Naumiestis. 366 learner drivers from these schools participated in the research. The subjects were questioned twice: the first questioning took place at the beginning of their driving courses, while the second one took place at the end of these courses (after two months) when the students had already passed their theoretical and practical examinations at the same driving schools. Three questionnaires were used in the research. The first one aimed to determine manifestations of risky driving intentions [25]. The second tool was the DCQ (“The Driving Cognitions Questionnaire”) [3] in which assessment of the fear of driving. The third instrument was a questionnaire on learner drivers’ attitudes towards road safety [16]. Results and conclusions. After two months since the beginning of the driving courses, the learner drivers’ level of fear, that was related to road accidents, unexpected driving situations, and their social fear of driving, decreased, but the attitudes towards rule-breaking and speeding became more responsible. In addition, their attitude towards risky driving by others became more negative. The learner drivers’ intentions to engage in risky driving in general were related of fear of driving at the beginning and at the end of the driving courses: the individuals who were characterised as those who tended to have a fear of driving related to road accidents, unexpected situations, and a social fear of driving had intentions to engage in risky driving. [...]
Internet: http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.1(68)/VS%202015%201(68)%20ORIG%20Besimokantieji%20vairuoti.pdf
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.1(68)/VS%202015%201(68)%20ORIG%20Besimokantieji%20vairuoti.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.