Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47413
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Levišauskaitė, Kristina;Kartašova, Jekaterina
Title: Individualių investuotojų specialybės ir investavimo patirties įtaka jų priimamiems sprendimams
Other Title: The impact of individual investor’s occupation and investment experience on their decisions to invest
Is part of: Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, Nr. 2(2)
Extent: p. 120-129
Date: 2012
Keywords: Elgsenos finansai;Iracionali elgsena;Individualūs investuotojai;Investavimo sprendimų priėmimas;Finansų rinka;Specialybė;Investavimo patirtis;Behavioural finance;Irrational behaviour;Individual investors;Investment decision- making;Financial markets;Degree acquired;Experience
Abstract: Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atlikus Lietuvos individualių investuotojų tyrimą, nustatyti, kokią įtaką turima specialybė bei investavimo patirtis daro jų elgsenai ir priimamiems sprendimams finansų rinkoje. Tyrimo metodologija pagrįsta individualių Lietuvos investuotojų apklausa, taikant trijų dalių 25 klausimų autorių parengtą anoniminę anketą. Pristatomi Lietuvos individualių investuotojų tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog individualių investuotojų turima specialybė bei investavimo patirtis gali turėti įtakos jų elgsenai ir priimamiems investavimo sprendimams Lietuvos finansų rinkoje. Pagrindinis tyrimo ribotumas – atlikta Lietuvos investuotojų apklausa buvo orientuota į individualius investuotojus, instituciniai investuotojai nebuvo apklausiami. Tyrimo metu gauti rezultatai leidžia identifikuoti ekonomistofinansininko ir kitą specialybę turintį investuotoją, išskirti pradedantį, besimokantį, pažengusį ir patyrusį investuotoją, pastebėti, kaip skiriasi skirtingų specialybių bei investavimo patirties investuotojų elgsena tose pačiose situacijose, prognozuoti jų galimus sprendimus finansų rinkoje. Tiriami ekonomistų-finansininkų bei kitą specialybę ir skirtingą investavimo patirtį turinčių investuotojų elgsenos panašumai ir skirtumai, vertinamas sąryšis tarp investuotojų turimos specialybės, investavimo patirties ir jų priimamų sprendimų racionalumo
In this paper the results of the research of the Lithuanian individual investors are presented with the purpose to assess whether the degree acquired by them during studies and investment experience could influence their behaviour and investment decision-making in the Lithuanian financial market. The authors attempt to discover the similarities and differences between the behaviour of investors having degree in economics or finance and degrees in other fields, investors having different investment experience and to evaluate the relationship between the occupation and experience of investors and the rationality of their investment decisions. The purpose of the research is to identify the connection between the Lithuanian individual investors’ occupation and experience gained, their behaviour and decisions adopted in the financial market. The results of the research showed that without taking into consideration the reasons of overconfidence, the Lithuanian individual investors, who have acquired the degree in economics or finance are more overconfident in comparison to investors with a different occupation. This group of respondents is also risk-averse. Taking into consideration the other basic findings of the research (different risk perception, major factors influencing investors’ mood, the influence of financial crises, etc.) it is possible to conclude that the degree acquired and the experience gained are important factors, affecting the behaviour and decisions adopted in the Lithuanian capital market
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vse/archyvas/?l=185454
Affiliation(s): Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.