Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47101
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Aleknaitė, Eglė
Title: Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų kontekstas. [II d.] : [pradžia nr. 61, pabaiga nr. 62]
Other Title: The context of interpretations of the folklore assemblies of ethnic cultures
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 62 (2010)
Extent: p. 189-201
Date: 2010
Keywords: Folkloro ansambliai;Liaudies muzikos gaivinimas;Tautinis tapatumas;Kultūriniai tapatumai;Folklore ensembles;Folk music revival;National identity;Cultural identities
Abstract: Straipsnyje siekiama išanalizuoti, kaip liaudies kultūros įtraukimas į nacionalinio tapatumo turinį veikia folkloro interpretacijas Lietuvos folkloro ansamblių judėjime. Remiantis lietuvių akademiniais ir folkloro ansamblių specialistams skirtoje spaudoje publikuotais tekstais, aptariamas etninės muzikos gaivinimas kaip nacionalinio tapatumo raiška; nagrinėjama, kaip šis gaivinimas suvokiamas diskursuose, kuriuos skleidžia folklorą į lietuvių nacionalinį tapatumą įtraukiantys mokslininkai; apžvelgiamos alternatyvias liaudies kultūros sampratas pristatančios folkloro ansamblių interpretacijos ir jų vertinimas. Lietuvos nacionalistiniuose diskursuose ir alternatyviose etninės muzikos gaivinimo praktikose skirtingai suvokiamas ir gaivinimo tikslas, ir daugelis svarbių sampratų – autentiškumas, tradicija ir kita. Folkloro interpretacijos ir jų konfliktai Lietuvos folkloro ansamblių judėjime priklauso nuo kintančio tautinio tapatumo ir kuriamų naujų kultūrinių tapatumų
The aim of the article is to analyse how the inclusion of folk culture to national identity influences interpretations of folklore in the movement of Lithuanian folklore ensembles. From Lithuanian academic texts and publications in press intended for specialists of folklore ensembles, the author discusses the revival of ethnic music as an expression of national identity; analyses how the revival of ethnic music is perceived in discourses of scholars who include folklore in Lithuanian national identity; reviews interpretations of folklore ensembles as representative of alternative notions of folk culture and their evaluation. Lithuanian national discourses and the alternative practices of the ethnic music revival perceive the aim of the revival and many important concepts (authenticity, tradition, etc.) differently. Folklore interpretations and their conflicts in the Lithuanian movement of folklore ensembles depend on changing views of national identity
Internet: http://litlogos.eu/L62/Logos_62_189_201_Aleknaite.pdf
http://litlogos.eu/L62/Logos_62_189_201_Aleknaite.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

146
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.