Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46799
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLeonavičienė, Aurelija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T21:29:56Z-
dc.date.available2018-10-06T21:29:56Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.issn13928600-
dc.identifier.otherVDU02-000008155-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/46799-
dc.description.abstractStraipsnyje nagrinėjama viena iš prancūzų kalbos sistemos ypatybių – leksinės analitinės konstrukcijos. Tyrimas atliekamas kiekybiniu ir kokybiniu aspektu, analizuojamas leksinių analitinių konstrukcijų pasiskirstymas prancūzų kalbos trijų funkcinių stilių tekstuose (meniniame, publicistiniame ir administraciniame), jų vertimo į lietuvių kalbą polinkiai, stiliaus ir vertimo kalbos sistemos vaidmuo parenkant leksinių analitinių konstrukcijų vertimo ekvivalentus. Nagrinėjama medžiaga tiriama kontrastinės lingvistikos, kiekybiniu, aprašomuoju metodu. Jos analizės rezultatai rodo, kad leksinių analitinių konstrukcijų dažnį prancūzų kalbos tekstuose determinuoja stilius, daugiau jų vartojama standartinės raiškos administracinio stiliaus tekstuose. Kiekybinės ir kokybinės vertimo pavyzdžių analizės duomenys (dažniausiai verčiama veiksmažodžiu, rečiau – daiktavardine konstrukcija ir rečiausiai – semantinių komponentų junginiais, t.y. kitos leksinės ir gramatinės raiškos vienetais), gauti panašūs stilistiškai skirtingų tekstų vertimo polinkiai leidžia manyti, kad vertimo vieneto parinkimas labiau priklauso nuo vertimo kalbos sistemos ypatybių, jos normos ir tik po to – nuo stiliauslt
dc.description.abstractThe article discusses one of the characteristics of the French language system, i.e. analytical lexical constructions. The research is carried out from quantitative and qualitative aspects. The distribution of analytical lexical constructions in French is analyzed in the texts of three functional styles (artistic, publicistic and administrative). The analysis involves tendencies of their translation into Lithuanian, i.e. the role of style and the system of the target language in selecting the equivalent analytical lexical constructions. The conducted investigation in based on the contrastive linguistic, quantitative, and expositional methods. The analysis of the materials under investigation indicates that style determines the frequency of analytical lexical constructions used in French texts. These constructions are employed more often in administrative-style texts of standard expressions. The results of the quantitative and qualitative analysis of sample texts show that verb constructions are more frequently used in translation than noun constructions. The semantic joining of components is the rarest, i.e. translation eith other units of lexical and grammatical expression.[...]en
dc.description.sponsorshipUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 23-30-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 11, nr. 3 (2009)-
dc.relation.isreferencedbyMLA International Bibliography-
dc.relation.isreferencedbyPhilosopher's Index-
dc.relation.isreferencedbyHumanities International Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.subjectLeksinė analitinė konstrukcijalt
dc.subjectLeksemalt
dc.subjectSintagmalt
dc.subjectSintetinė formalt
dc.subjectAnalitinė formalt
dc.subjectReferencinis turinyslt
dc.subjectDaiktavardinė konstrukcijalt
dc.subjectSemantinių komponentų junginyslt
dc.subjectAnalytical lexical constructionen
dc.subjectLexemeen
dc.subjectSyntagmaen
dc.subjectSynthetic formen
dc.subjectAnalytical formen
dc.subjectReferential contenten
dc.subjectNoun constructionen
dc.subjectSemantic joining of componentsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleStiliaus vaidmuo vartojant ir verčiant prancūzų kalbos leksines analitines konstrukcijaslt
dc.title.alternativeThe Role of style in employment and translation of French analytical lexical constructionsen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation20-
dc.date.updated2014-10-16T16:18Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "8155"}, "publisher": {"other": ["Vilniaus pedagoginis universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-8600"], "code": "S4", "subject": ["H004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20141016161827.0", "account": {"year": 2009, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Humanitarinių mokslų fakultetas", "id": "03", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra", "id": "0311", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "2DAE94EA828FC0D4898DE1BB45993C78", "lname": "Leonavičienė", "fname": "Aurelija", "status": "1", "orcid": "0000-0001-8289-8333", "name": "Leonavičienė, Aurelija"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.