Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46717
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Sirutavičius, Marius
Title: Lietuvos valdovo statuso reprezentacija diplomatinių santykių su Maskvos valstybe praktikoje XV-XVI a. sandūroje
Other Title: Representation of the status of the sovereign of Lithuania in the practice of the diplomatic relations with the Moscow state in the late 15th and early 16th centuries
Is part of: Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha : straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007
Extent: p. 113-122
Date: 2007
Keywords: Lietuvos valdovo statusas;Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Diplomatiniai santykiai;Maskvos valstybė;XV-XVI a
ISBN: 9789955804000
Abstract: XV a. paskutinieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos dešimtmečiai žymėjo svarbių užsienio politikos permainų laikotarpio pradžią. Kaimyninės Maskvos valstybės iškilimas keitė iki tol susiklosčiusių jėgų išsidėstymą, o ambicinga Maskvos valdančiosios dinastijos politinė programa, kurią įgyvendinant siekta aplinkinių šalių sąskaita išplėsti valstybės teritoriją ir įsitvirtinti europinėje erdvėje, sustiprino tarpvalstybinę konkurenciją ir kėlė vis naujus karinius ir politinius konfliktus. Kova dėl išlikimo ir dominavimo tiesiogiai paveikė tiek LDK, tiek ir Maskvos diplomatijos vystymosi raidą – paskatino senųjų veiklos formų modifikacijas ir naujų elementų, susijusių su tuometinėmis politinėmis realijomis, atsiradimą. Tarpvalstybinė konkurencija sąlygojo diplomatijai keliamų uždavinių pobūdį, tuo metu glaudžiai susijusį su statuso, viršenybės ar lygiavertiškumo problemomis. Pastarųjų sprendimai tiesiogiai siejosi su monarcho, kurio asmuo pagal anuometinę diplomatinės reprezentacijos sampratą įkūnijo valdomą šalį, pozicijų atstovavimu tarpvalstybinių kontaktų metu. Ši reprezentacijos sistema, jos funkcionavimas ir pokyčiai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo metu pasirinkti kaip pranešimo objektas. Atsižvelgiant į pasirinkto laikotarpio realijas nemažai dėmesio skiriama ideologinėms normoms, kuriomis vadovaujantis buvo organizuojamas tiek monarcho reprezentavimas priimant atvykusius maskvėnų pasiuntinius, tiek deramas jo statuso atstovavimas užsienyje.[...]
In the history of the Grand Duchy of Lithuania, the last decades of the 15th century marked the beginning of the period during which significant changes took place in the sphere of foreign policy. Emergence of the neighbouring Moscow state made significant shifts in the power arrangement that had settled by then, whereas ambitious political programme undertaken by the regnant dynasty of Moscow – their endeavours to expand the territory of the state at the expense of the neighbouring countries and to make a lodgement in the European part – intensified the interstate competition and continually generated new military and political conflicts.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46717
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

110
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.