Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46504
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gustainienė, Loreta;Pranckevičienė, Aistė;Briedaitytė, Vita
Title: Skambučių centro darbuotojų sveikatai palankaus gyvenimo būdo ir organizacinių darbo veiksnių ryšys
Other Title: Relationship between healthy life style and work-related factors among call center workers
Is part of: Mokslas - Lietuvos ateitis = Science - future of Lithuania. Vilnius : Technika, 2012, T. 4, nr. 4
Extent: p. 311-319
Date: 2012
Keywords: Sveikatai palankus gyvenimo būdas;Penkių faktorių sveikatingumo modelis;Fiziniai simptomai;Tarpasmeniniai konfliktai;Organizaciniai trikdžiai;Darbo krūvis;Darbo ir šeimos vaidmenų konfliktas;Sprendimų priėmimo laisvė;Transformacinis vadovavimo stilius;Suvokiamas organizacijos palaikymas;Healthy life style;Five-factor wellness model;Physical symptoms;Interpersonal conflicts;Organizational constraints;Workload;Work-family conflict;Decision latitude;Transformational leadership;Perceived organizational support
Abstract: Šiuolaikinėse organizacijose ir visuomenėje sveikatai palankaus gyvenimo būdo tema yra dažnai aptariama. Darbuotojų sveikata (sveikatingumu) organizacijos rūpinasi, siekdamos kelti darbuotojų gerovę ir savo organizacijos efekty-vumą ir produktyvumą. Tam reikia žinoti, kokie veiksniai organizacijoje skatina ar trukdo sveikatai palankaus gyvenimo būdo realizavimą. Tyrimo tikslas buvo įvertinti ir nustatyti sveikatai palankaus gyvenimo būdo (pagal penkių faktorių sveikatingumo modelį, Myers, Sweeney 2005b) sąsajas su organizaciniais veiksniais: tarpasmeniniais konfliktais, organizaciniais trikdžiais, dideliu darbo krūviu, darbo ir šeimos konfliktu, sprendimų priėmimo laisve, transformaciniu vadovavimu ir suvokiamu organi-zacijos palaikymu.Tyrime dalyvavo 177 skambučių centro darbuotojai. Sveikatai palankus gyvenimo būdas buvo nustatomas pagal penkių faktorių sveikatingumo klausimyną (Myers, Sweeney 2005b), fiziniai simptomai buvo nustatomi pagal Spector ir Jex (1997) skalę, susidedančią iš 18 simptomų. Tarpasmeniniai konfliktai, organizaciniai trikdžiai, kiekybinis darbo krū-vis buvo vertinami pagal atitinkamus kitus Spector ir Jex (1997) klausimynus. Sprendimų laisvei vertinti buvo naudojamas Karasek (1985) klausimynas. Transformaciniam vadovavimo stiliui tirti naudota bendroji transformacinės lyderystės skalė, sudaryta Carless ir bendradarbių (2000). Darbo ir šeimos konfliktams vertinti pasitelkta neigiama darbo ir namų sąveikos subskalė (Geurts et al,2005). Suvokiamas organizacijos palaikymas buvo vertinamas sutrumpinta suvokiamo organizacijos palaikymo skale (Eisenberger et al. 1986). Gauti rezultatai rodo, kad sveikatai palankų gyvenimo būdą (pagal penkių faktorių sveikatingumo modelį) prognozuoja mažesnis darbo ir šeimos vaidmenų konfliktas bei didesnis darbo krūvis. [...]
Health-related issues are becoming very popular both in the broad spheres of the society and in organizations. Taking care of employee health helps the employer with maintaining and improving organizational effectiveness. The aim of the study was to identify and assess the relationship between the Five-Factor Wellness Model and work-related factors such as interpersonal conflicts, organizational constraints, workload, work-family conflict, decision latitude, transformational leadership, psychological job characteristics and perceived organizational support. The subjects of the study were 177 employees of a call center. Healthy lifestyle was measured applying a Five-Factor Wellness questionnaire (Myers, Sweeney 2005b). Physical symptoms, interpersonal conflicts, organizational constraints and workload were measured using respective scales designed by Spector and Jex (2007). Decision latitude was measured employing Karasek (1985) questionnaire. Work-family conflict was measured referring to a subscale of negative work-home interaction (Geurts et al. 2005). A transformational leadership style was measured using General Scale of transformational leadership (Carless et al. 2000). Perceived organizational support was measured using a short version of Perceived Organizational Support scale (Eisenberger et al. 1986). Research findings show that healthy lifestyle as measured by the Five-Factor Wellness Model was predicted by lower work-family conflict, whereas physical symptoms - by marked work-family conflict, decision latitude and gender (female)
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/download/4566/3902
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml15.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.