Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46478
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Venskienė, Asta
Title: Etnografinės medžiagos rinkimo priemonių kalendorinių švenčių tema raidos tendencijos
Other Title: Tendencies of the development of ethnographic materials collecting on the theme of calendar holidays
Is part of: Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2014, T. 60, nr.4 (98)
Extent: p. 252-273
Date: 2014
Keywords: Kalendorinės šventės;Etnografinės medžiagos rinkimo priemonės;Klausimynai;Calendar holidays;Aids of ethnographic materials collecting;Questionnaires
Abstract: Tyrimo objektas – Lietuvoje XX–XXI a. 1-ajame dešimtmetyje sudarytos priemonės (programos, anketos, klausimynai) etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti. Tikslas – atlikti išspausdintų etnografinės medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes kiekybinės kaitos ir kokybės analizę. Darbe naudojami dokumentų (programų, klausimynų, anketų) analizės, aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis metodai. Atlikus etnografinės medžiagos rinkimo priemonių analizę, paaiškėjo, kad pirmosios teminės anketos medžiagai apie kalendorines šventes rinkti buvo išspausdintos XX a. 4-ajame dešimtmetyje, nors atskirų klausimų apie kalendorines šventes galima rasti anksčiau išspausdintose etnografinės medžiagos rinkimo priemonėse. Sovietmečiu etnografinių medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes buvo mažai. Pirmoji šia tema publikuota priemonė pasirodė 1982 m. Daugiausia klausimynų, anketų, skirtų etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti, sudaryta Atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu – 1989–2007 m
The object of the research is the aids (programmes, questionnaires) which were designed in the first decade of the 20–21st century in Lithuania in order to collect ethnographic materials about calendar holidays. The aim of the research is to perform a quantitative and qualitative analysis in the changes of published ethnographic materials about calendar holidays. The research is based on the analysis of documents (programmes, questionnaires), as well as on descriptive, comparative and interpretative methodology.The main sources of the article are the bibliographical index of ethnographic questionnaires published since the 5th decade of the 20th century and individual published aids of ethnographic materials collecting and their collections. Having performed the analysis of the aids of ethnographic materials collecting, it has been observed that the first thematic questionnaires in order to collect the materials about calendar holidays were made in the 4th decade of the 20th century. During the Soviet times the creation of aids of ethnographic materials collecting was unwanted due to the religious origin of numerous holidays. The greatest amount of questionnaires to collect ethnographic materials was designed during 1989–2007, the period of Revival and Independence of Lithuania
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3034/1861
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3034/1861
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.