Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46453
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Rutkienė, Aušra;Trepulė, Elena
Title: Nuotolinis suaugusiųjų mokymas(is) mokymosi visą gyvenimą kontekste
Other Title: Adult distance education and learning in lifelong learning
Is part of: Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, T. 23 (2009)
Extent: p. 29-42
Date: 2009
Keywords: Mokymasis visą gyvenimą;Suaugusiųjų mokymasis;Nuotolinis mokymasis;Lifelong learning;Adult learning;Distance learning
Abstract: Mokymosi visą gyvenimą paradigma atveria plačias mokymosi galimybes suaugusiesiems, kartu siūlo šiuolaikinių, į besimokantįjį orientuotų, mokymosi formų, leidžiančių mokytis pagal galimybes, tempą ir turimus laiko išteklius. Ypač svarbus efektyvus nuotolinis mokymasis visą gyvenimą. Straipsnyje pristatomi nuotolinio mokymo taikymo galimybių tyrimo duomenys - patiekiami dėstytojų ir besimokančiųjų apklausos rezultatai. Atskleidžiami dalyvavimo nuotoliniame mokymesi motyvacijos aspektai, naudojamos mokymosi formos, aktualiausios dėstytojų ir besimokančiųjų požiūriu problemos.[...]
The lifelong learning paradigm opens vast possibilities of returning to learning and flexible participation in learning for adults. This concept emphasizes modern learner-centered learning forms that allow adults to learn according to their possibilities, pace and timing. Effective application of distance learning and its elements in lifelong learning process remains to be an issue. The article presents results of a research about possibilities of distance learning application, including results of teacher and learner survey.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46453
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

146
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.