Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46426
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Genys, Dainius
Title: Teorizuojant Lietuvos sporto lauko struktūrą
Other Title: Theorizing structure of Lithuanian sport field
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2012, nr. 3(69)
Extent: p. 8-14
Date: 2012
Keywords: Sportas;Sporto įvykiai;Lietuva;Lietuvos sporto laukas;Socialinis agentas;Kova;Sport;Sport events;Lithuania;Lithuanian sport field;Social agent;Rivalry
Abstract: Šio straipsnio tikslas – analizuojant selektyviai atrinktus sporto pasaulio įvykius aptarti šalies sporto lauko struktūrą išskleidžiant jos sandarą, aptariant veikiančių subjektų išsidėstymą ir jų tarpusavio ryšius. Šį straipsnį reikėtų suprasti ne tiek kaip išsamią analizę, kiek kaip bandymą kelti aktualius klausimus. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai – pristatyti Lietuvos sporto lauko struktūros metmenis remiantis Pierre Bourdieu laukų teorija; aptarti ryškiausius nesusikalbėjimo pavyzdžius tarp skirtingų sporto lauke veikiančių veikėjų. Straipsnyje pasitelkiami mokslinės literatūros šaltinių apžvalgos ir lyginamosios analizės metodai. Lietuvoje sportas yra itin populiarus, tačiau po fasadiniu visuomenės domėjimusi sportu slypi ir kita medalio pusė. Visuomenės dėmesį dažnai pritraukia sėkmingi mūsų sportininkų pasirodymai ir jų pergalės, o struktūriniai sporto organizavimo ypatumai (su kai kuriomis išimtimis, išskiriant krepšinio atvejį) dažniausiai lieka visuomeninio dėmesio paribyje. Straipsnyje analizuojami pavyzdžiai leidžia kelti prielaidas apie nerimą keliančių sporto lauko funkcionavimo tendencijų egzistavimą, kai keičiasi jame veikiančių agentų balansas, tikslai ir kovos priemonės. Lietuvos sporto laukas, regis, išgyvena dar vieną kaitos etapą, kurio atsainus vertinimas, be išsamios analizės ir atitinkamo dėmesio, gali duoti neprognozuojamus rezultatus
By analyzing particular examples from sport the paper aims at discussing the structure of Lithuanian sport field, i.e., to extract its structure, to discuss the location of the actors and their interrelations. This paper should be understood not as a comprehensive analysis, but as an attempt to identify important questions regarding ongoing processes in sport field. To achieve the aim of the paper following tasks were raised: to present the structure of Lithuanian sport field using Bourdieu’s field theory; to discuss particular examples of “misbehaving” between actors acting in the field. Scientific literature and comparative analysis methods are used in the paper. The sport in Lithuania is very popular, but under the facade of society‘s interest in sport, there is other side of the coin. The success of our athletes‘ performances often attracts public attention, while the structural aspects of the organization of sport remain marginalized (with some exceptions of basketball case). The popularity and the growth of the sport field are fostering its structural change, which attracts new actors to the field. The problem is that, as a consequence to that the numbers of such actors who are seeking personal benefit from the sport are increasing, while actors who would be interested in successful development of sport are lacking. The examples that are analyzed in the paper gives us opportunity to make an assumption about worrisome trends in the field of sport: the balance of operating agents in the field has been changed, as well as their goals and their rivalry strategies. Lithuanian sport field seems to be going through another phase of change and in order to understand it decently, detailed analysis should be carried on
Internet: http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_3.pdf
http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_3.pdf
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

166
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.