Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46355
Type of publication: Article (survey, information, encyclopedic) (S8);Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8)
Field of Science: Philology (H004);Filologija (H004)
Author(s): Tamošiūnaitė, Aurelija;Litvinskaitė, Daiva
Title: Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės (AKdb) sumanymo ištakos ir pirmieji darbai
Is part of: Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, T. 13 (2011)
Extent: p. 399-405
Date: 2011
Keywords: Rašomoji kalba;Lietuvių kalba;Laiškai;Duomenų bazė;Lithuanian language;Letters;Written language;Database
Abstract: Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazės (AKdb) kūrimo ištakomis galima laikyti 2008 metus, kai grupė plb lituanistikos katedroje (Ilinojaus universitete Čikagoje, UIC) dirbusių, stažavusių ir studijavusių kalbininkų sumanė kaupti asmeninio pobūdžio rankraštinius tekstus. iniciatyvinę duomenų bazės kūrimo grupę tada sudarė doc. dr. Violeta Kalėdaitė (vdu), prof. Giedrius Subačius (plb lituanistikos katedra uiC, lietuvių kalbos institutas) ir Aurelija Tamošiūnaitė (plb lituanistikos katedros doktorantė UIC). Tais pačiais metais prie AKdb kūrimo iniciatyvos prisijungė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų knygų ir rankraščių skyrius (projekto koordinatorės Alma Masevičienė ir Jolita Steponaitienė), taip pat Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių kalbos katedra (doc. dr. Asta Kazlauskienė, dr. Andrius Utka) ir lietuvių kalbos institutas. 2010 metais į AKdb kūrimą įsitraukė vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lietuvių filologijos katedra (dr. Daiva Aliūkaitė, Rūta Deksnė). AKdb kūrimo tikslai tiek prieš trejetą metų, tiek dabar lieka tie patys: kaupti, skaitmeninti ir padaryti elektroninėje terpėje prieinamus asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenis – žmonių laiškus, atvirlaiškius, atsiminimus, dienoraščius, taip pat nuotraukų, kelionių užrašus, užrašų knygeles, mokinių raštelius ir kitus asmeninio pobūdžio rankraščius. Kaupiamos medžiagos chronologinės ribos – XIX amžiaus antroji pusė–XXI amžius. AKdb formuojama kaip trejopo pobūdžio duomenų rinkinys: rankraštiniai egodokumentai (jie saugomi lietuvos nacionalinėje martyno mažvydo bibliotekoje), skaitmeninės jų kopijos ir transkribuoti tekstai. be šių, renkami ir metaduomenys apie egodokumentus, jų autorius ir gavėjus
Internet: http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_13_2011_63MB.pdf
http://www.uic.edu/classes/lith/lith520/ALt_13_2011_63MB.pdf
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

104
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.