Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46209
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Sobeckis, Dainius
Title: Mirtis kaip amžinybės projekcija Leonardo Andriekaus poezijoje
Other Title: Death as a projection of eternity in Leonardas Andriekus poetry
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 71 (2012)
Extent: p. 159-169
Date: 2012
Keywords: Andriekus, Leonardas;Poezija;Mirtis;Pomirtinis gyvenimas;Prisikėlimas;Pasaulio pabaiga;Amžinybė;Andriekus, Leonardas;Poetry;Death;The beyond;The resurrection;Doomsday;Eternity
Abstract: Straipsnyje glaustai pateikiamos teorinės M. Heideggerio, J. Ratzingerio ir A. Maceinos būties, mirtingumo ir pomirtinio gyvenimo sampratos. Jos glaudžiai siejasi su L. Andriekaus kūryboje poetizuojama mirtimi. Andriekaus poezijoje mirtis visai nėra beprasmiškas dalykas. Su mirtimi poeto lyrinio subjekto būtis nenutrūksta. Ji toliau tęsiasi pomirtiniame gyvenime. Ten yra laukiama Paskutiniojo teismo, kurio metu visi mirusieji bus prikelti, kad toliau visavertiškai galėtų tęsti amžinojo gyvenimo kelią Dievo akivaizdoje. Tokiu būdu lyrinio subjekto žemiškasis gyvenimas jau yra projektuojamas į amžinąjį gyvenimą. Mirtis tampa tarsi amžinojo gyvenimo projekcija, kuriai pagrindą duoda Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Kristaus atliktos misijos provaizdis poeto lyrinio herojaus žvilgsnį kreipia į nedūlančią amžinąją būtį. Tai viltis, kuri palaiko Andriekaus lyrinio subjekto žemiškąją kelionę, pasiruošimą mirčiai ir akistatą su anapusiniu pasauliu
The article briefly presents the theoretic providences of M. Heidegger, J. Ratzinger and A. Maceina about subsistence, mortality and afterlife. These providences are closely connected with death as poetized by L. Andriekus. Death in Andriekus poetry is not an absolutely senseless thing. The subsistence of the poet subject does not cease after his death. It continues in afterlife. There the poet subject waits for the Great account when all the decedents will be raised in order they can continue travelling to everlasting life in the face of God. Thus this mundane life of the poet subject already is being projected into everlasting life. Based on Christ’s death and resurrection, death becomes a projection to an everlasting life. That is a hope which upholds Andriekus’ lyric subject, who in mundane travelling, prepares for death and confrontation with the beyond
Internet: http://litlogos.eu/L71/Logos_71_159_169_Sobeckis.pdf
http://litlogos.eu/L71/Logos_71_159_169_Sobeckis.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

136
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.