Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46168
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Gustaitienė, Asta
Title: Vardas kaip negatyviosios gyvenimo programos prielaida (remiantis XX a. pabaigos – XXI a. pradžios skandinavų romanais)
Other Title: The Name as an Assumption of a Negative Living Program (on the basis of Scandinavian novels of the end of 20th – beginning of 21st c.)
Is part of: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 8, 2009
Extent: p. 236-242
Date: 2009
Keywords: Vardai;Įvardijimas;Romanai, skandinavų;XX-XXI a;Names;Re-Naming;Scandinavian novels;20th-21th c
Abstract: Šiame straipsnyje vardo semantikos aspektu tyrinėjami keturi Skandinavijos rašytojų kūriniai: Jenso Christiano Grøndahlio Luka, 2004 (Lucca, 1998, į lietuvių kalbą vertė Zita Marienė), Karinos Alvtegen Dingusi, 2006 (Saknad, 2000, į lietuvių kalbą vertė Leonas Petravičius), Larso Saabye Christenseno Įbrolis, 2005 (Halvbroren, 2001, į lietuvių kalbą vertė Asta Grabauskienė), Jette A. Kaarsbøl Užverstas dienoraštis (Den Lukkede Bog, 2008, į lietuvių kalbą vertė Daiva Sajenkienė). Šiuose kūriniuose visi pagrindiniai personažai įkūnija skirtingus nelaimingumo, komplikuoto santykio su savimi ir pasauliu lygius, romanuose nevienodai skleidžiasi netradicinis, kontekstiniais ryšiais su kažkuo (kitu asmeniu, vieta ar dešrelių pavadinimu) susijęs personažo vardas ar iškreiptas jo tarimas (ir traktavimas), kurie tampa negatyviosios personažų gyvenimo programos kodu, simboline išraiška. Straipsnyje atskleidžiamos skirtingos semantinės funkcijos, kurias įgyja romanų veikėjų vardai: 1) rodo likiminę personažo identifikaciją su kitu asmeniu (Įbrolis); 2) atskleidžia moters ir kaip tam tikros tautybės moters tapatybės komplikacijas (Luka); 3) tampa apibendrinta žmogaus nelaimingumo, negebėjimo prisitaikyti prie visuomenės simboline išraiška (Dingusi); 4) tampa svarbiu išsiskiriančio personažų požiūrio vienas į kitą kodu, padedančiu numatyti kūrinio atomazgą (Užverstas dienoraštis). Trijuose iš keturių tyrinėtų romanų patys veikėjai sieja savo gyvenimo pralaimėjimus, dvasines ir kitokias problemas bei traumas su savo vardu: alkoholizmas (Įbrolis), benamystė ir negebėjimas prisitaikyti (Dingusi), besaikiai seksualiniai santykiai su vyrais (Luka). Romane „Užverstas dienoraštis“ Frederikės vardo transformavimas rodo pakitusį transformuotojo santykį su asmeniu, kurio vardas tariamas iškreiptai
This article explores the semantic aspect of the names in four works of Scandinavian writers: Jens Christian Grøndahl’s Lucca, 1998, (translated in to Lithuanian by Zita Marienė), Karina Alvtegen’s The Vanished, 2000, (translated into Lithuanian by Leonas Petravičius), Lars Saabye Christensen’s Stepbrother, 2001, (translated into Lithuanian by Asta Grabauskienė), and Jette A. Kaarsbøl’s A Closed Diary 2008, (translated into Lithuanian by Daiva Sajenkienė). In these works all the main characters embody different kinds of unhappiness, complicated levels of relationship with themselves and the world, a non-traditional, contextual relationship with someone (another person, place, etc.). The character’s name or its distorted pronunciation (and treatment) becomes a negative program code, a symbolic expression of the character’s life. The article disclosed different semantic functions, which the names of the characters acquire in the novels: 1) shows the character’s fate in identification with another person (Stepbrother); 2) reveals a woman as a woman and as a certain ethnic identity complications of a woman (Lucca); 3) becomes summarized human unhappiness, inability to adapt to the society (The Vanished); 4) becomes an important code of the attitudes of the characters towards one another helping to foresee the dénouement (A Closed diary). In three of the four novels under investigation most characters share their defeats of life, spiritual and other problems and injuries with their name: alcoholism (Stepbrother), homelessness and the lack of adaptability (The Vanished), excessive sexual relations with men (Lucca)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46168
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.