Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46167
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Ragaišienė, Irena
Title: Names and Revisionist Re-Naming in the Poetry of Sylvia Plath
Other Title: Vardai ir įvardijimo revizavimas Silvijos Plath poezijoje
Is part of: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 8, 2009
Extent: p. 227-235
Date: 2009
Keywords: Vardai;Įvardijimas;Plath, Sylvia;Poezija;Names;Re-Naming;Poetry
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos vardams suteikiamos reikšmės Silvijos Plath (1932–1963), XX a. antros pusės amerikiečių poetės, kūryboje. Pateikiamas kūrybos biografinis ir sociokultūrinis kontekstas, pabrėžiama, kad XX a. šeštojo dešimtmečio lyčių politika, nulemta šaltojo karo grėsmės, nustatė griežtas vyrų ir moterų veiklos sritis. Silvija Plath susidūrė su dilema – jai reikėjo apsipręsti, ar priimti tradicines moteriškumo normas, ar pasipriešinti dominuojančiai lyčių politikai ir tapti kūrėja. Nors asmeniškai Plath sėkmingai suderino eros ir logos, kūryboje ji dažnai grįždavo prie tuo metu lyties aspektu hierarchiškai traktuojamų šių žmogaus būties aspektų. Straipsnyje teigiama, kad Plath kritinis požiūris į šią jos visuomenėje akcentuojamą opozicinę priešpriešą lemia reikšmes, suteikiamas į jos poezijos tekstūrą įpintiems vardams. Vardų significacijos analizė tiriama remiantis D. Kristevos intertekstualumo samprata bei anglosaksiškoje feminizmo kritikoje pateikiamu revidavimo (revisionism) aspektu. Pasirinktų Plath eilėraščių analizė siejama su psichoanalitinėmis, mitologinėmis, kultūrologinėmis įžvalgomis. Tai padeda atskleisti kompleksiškas Plath lyrinių subjektų tapatybės trajektorijas, kurias siekiama modeliuoti reviduojant egzistuojančių naratyvų veikėjų vardus. Išvadose teigiama, kad Silvijos Plath įvardijimo revidavimo strategijas galima interpretuoti kaip pasiryžimą išreikšti savo subjektyvumą tekstu ir taip sukurti savitą savivokos sklaidos ir individualaus požiūrio į gyvenimą diskursinę išraišką
The present discussion focuses on the analysis of significations surrounding names and revisionist re-naming in the poetry by the famous mid-century American poet Sylvia Plath. Analysis of selected texts is related to the biographical and socio- historical contexts. It is highlighted that the American 1950s is characterized by rigid gender norms whereas defiance of these norms had been regarded as deviance. Although Plath managed to successfully combine writing with married life and motherhood, the theme of gender distinctions attached to the mind / body dualism frequently resurfaces in her oeuvre. The hierarchical positioning of these oppositions often determines discursive trajectories that the revisionist treatment of names acquires in Plath’s poetry. According to a number of critical accounts, the revisionist re-naming serves as a projection of a struggle to delineate personal identity by revisiting and revising universally significant narratives and positioning oneself with regard to their naming of woman’s agency and subjectivity. These tenets are analyzed through the lenses of Julia Kristeva’s theory of intertextuality and the critical stance of revisionism as defined by critics like Alicia Ostriker and Rachel Blau DuPlessis to mention but a few. This study also includes concepts of psychoanalysis, cultural studies and mythology to uncover the complex significations that the names entwined in Plath’s poetic texture encode. Thus taken, Sylvia Plath’s revisionist re-naming may be read as repositioning of one’s selfhood with regard to gendered subject/ other positions perpetuating the patriarchal discourse
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46167
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.21 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.