Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45537
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Motuzas, Alfonsas
Title: Vilniaus Trijų Kryžių kalno kultas : kaimynų ar vietos tradicija?
Other Title: The cult of the mountain of Three Crosses in Vilnius: a local or a neighbouring tradition?
Is part of: Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. nr. 4. Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla, 2005
Extent: p. 188-193
Date: 2005
Keywords: Trijų Kryžių kalnas;Vilnius;Agluona;Lądecka Golgota;Dolnym, Kazimierz;Przemysl;Mountain of Three Crosses;Vilnius;Agluona
ISBN: 9986197988
Abstract: Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliai priklauso prie Katalikų Bažnyčios liturgijos Pridedamųjų pamaldų apeigų arba dar vadinamų liaudies pamaldumo praktikų. Liaudies pamaldumo praktikos – tai kokios nors tautos etninės grupės ar jų kultūros religinės apeigos, susiformavusios Bažnyčios kalendorinių metų ciklo iškilmių, švenčių, minėjimų ir šventų vietų lankymo pagrindu. Tai Švč. M. Marijos valandos, Švč. M. Marijos kalbamasis ir giedamasis bei Švč. Jėzaus vardo rožiniai, Žemaičių Kalvarijos Kalnai, Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, Gedulinės valandos (psalmės), šermeninės giesmės bei gegužinės ir birželinės pamaldos. Prie jų priskiriamos Liturginiame maldyne neminimos šventų vietų, kaip Aušros Vartų, Šiluvos bažnyčios ir Apsireiškimo koplyčios, Kryžių kalno bei Vilniaus Verkių kalvarijų Kryžiaus kelių aplankymo apeigos, maldos ir giesmės. Prie nepaminimų yra Vilniuje Trijų Kryžių kalnas, kuris procesijomis maldininkų yra lankomas, atliekant įvairias apeigas bei meldžiantis ir giedant giesmes. Apie šį religijos fenomeną nekalba nei vienas Lietuvoje leistas liturginis maldynas bei giesmynas. Natūraliai kyla klausimas: ar Vilniaus Trijų Kryžių kalno kultas yra vietinės, ar atneštinės kultūros reliktas, kas autoriaus ir buvo pasirinkta tyrimo tikslu. Atliktas tyrimas atkleidė, kad Trijų Kryžių kalno kulto ištakos Lietuvoje yra atėjusios iš Šventosios žemės ir integravusiosios į Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumą. Trijų Kryžių kalno kultas – tai domininkoniškoji Kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo kultūra, vienijanti Lenkiją, Lietuvą ir Latviją. Tyrimo rezultatai pagrindžia išsikeltą hipotezę, kad Vilniaus Trijų Kryžių kalno kultas yra ne mitologinės, tautosakinės, bet katalikiškos istorinių-geopolitinių ir bendrakultūrinių praeities bei dabarties įvykių atspindys
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/45537
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

150
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.