Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44717
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ališauskienė, Milda;Kuznecovienė, Jolanta
Title: Katalikų bažnyčios vaidmuo viešajame Lietuvos gyvenime : dalyvavimo formų kaita (1990–2010)
Other Title: The role of Catholic Church in public life of Lithuania: the change of forms of participation (1990–2010)
Is part of: Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2012, T. 23, nr. 2
Extent: p. 102-110
Date: 2012
Keywords: Katalikų bažnyčia;Sekuliarizacija;Religijos deprivatizacija;Bažnyčios ir valstybės santykiai;Catholic Church;Secularization;Deprivatization of religion;Relationship between Church and State
Abstract: Pagrindinis straipsnio tikslas – apibūdinti sekuliarizacijos proceso raišką instituciniu lygmeniu Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama Katalikų bažnyčios dalyvavimo Lietuvos viešajame visuomenės gyvenime formos bei jų kaita. Pasiremdamos spaudos tekstų analizės duomenimis autorės teigia, kad nors ir egzistuoja ribos, modernizacijos procesų nubrėžtos tarp religijos ir sekuliarių Lietuvos visuomenės sferų, tačiau kartkartėmis jos yra peržengiamos, perbraižomos, o galia perskirstoma. Straipsnyje daroma išvada, jog Katalikų bažnyčios aktyvus dalyvavimas viešajame Lietuvos gyvenime patvirtina religijos deprivatizacijos reiškinį ir implikuoja kritišką sekuliarizacijos teorijos, priskiriančios religijai privačios institucijos vaidmenį, permąstymą bei vertinimą
The aim of this article is to describe the expression of the process of secularization on the institutional level in Lithuania. The article deals with Lithuanian Catholic Church’s participation in public life of society and its change. It is based on the data of media text analysis of the largest Lithuanian newspapers from the period of 1990–2010. According to these data, the authors argue that although the boundaries between religious and secular spheres determined by the process of modernization exist, but from time to time they are questioned, relocated and redistributed. The article concludes that Lithuanian Catholic Church’s active participation in public life approves the phenomenon of deprivatization of religion and implies criticism of secularization theory and its reassessment
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/2/102-110.pdf
http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/2/102-110.pdf
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

148
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

12
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.