Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44438
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Laužackas, Rimantas;Gedvilienė, Genutė;Kaminskienė, Lina;Boželytė, Virginija
Title: Bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikių kaita kvalifikacijos struktūroje = Needs for social partner general and vocational competencies in the contex of changes in work and education systems
Other Title: Needs for social partner general and vocational competencies in the contex of changes in work and education systems
Is part of: Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006, nr. 12
Extent: p. 126-139
Date: 2006
Keywords: Kvalifikacija;Kompetencija;Veiklos pasaulis;Socialiniai partneriai;Qualification;Competency;World of work;Social partners
Abstract: Straipsnio tikslas - nustatyti socialinių partnerių bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius švietimo sistemos pokyčių kontekste. Kelti tokie uždaviniai: a) apžvelgti naujus socialinių partnerių uždavinius; b) išsiaiškinti socialinių partnerių bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius; c) išsiaiškinti motyvus, skatinančius socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimą; d) pateikti profesinių ir bendrųjų kompetencijų sritis, kuriose socialiniai partneriai siekia įgyti naujas kompetencijas. Straipsnyje buvo naudojami literatūros analizės, anketavimo bei interviu metodai. Siekiant gauti duomenis apie socialinių partnerių - Rūmų profesinio rengimo skyriaus darbuotojų - turimas kompetencijas ir norint nustatyti jų bendrųjų ir profesinių kompetencijų poreikius, buvo atliktas kiekybinis (atlikta dviejų dalių anketinė apklausa) bei kokybinis (atliktas struktūrinis interviu) tyrimas. Nurodoma, kad dėl vykstančių veiklos ir švietimo sistemos pokyčių socialiniams partneriams profesiniame rengime kyla naujų užduočių. Daroma išvada, kad socialiniai partneriai galėtų ne tik organizuoti kvalifikacijos egzaminus, bet ir atlikti tyrimus, vykdyti mokymus, organizuoti kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, konsultuoti profesines mokyklas. Profesinio rengimo skyriaus darbuotojams mokymosi poreikį skatina profesinio augimo bei saugumo motyvai. Siekiant šį poreikį patenkinti, reikia atnaujinti kvalifikacijos tobulinimo turinį ir jį formuojant atsižvelgti į darbuotojų kompetencijų poreikius. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų sritys galėtų užtikrinti didesnį socialinių partnerių įsitraukimą į profesinį rengimą, kokybišką Rūmų, kaip socialinio partnerio, veiklą atliekant profesinio rengimo sistemos deleguotas funkcijas ir uždavinius, veiklos ir švietimo pasaulių sąveiką
The article presents an overview of the changes in vocational education and training and challenges posed to social partners, seeking for more efficient organisation of vocational training and education. A quantitative and qualitative analysis of the research findings is presented, highlighting the needs for social partner general and processional competencies
Internet: http://archive.minfolit.lt/arch/7501/7842.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.