Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44165
Type of publication: other
Type of publication (PDB): Vertimas (straipsnis) / Translation (article) (V3)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pukšto, Andžej;Karpavičiūtė, Ieva;Norkevičius, Mindaugas
Title: Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės dinamika
Is part of: Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014, [t.] 12
Extent: p. 109-140
Date: 2014
Keywords: Lietuva;Lenkija;Tarptautinė įtaka;Nacionaliniai interesai;Strateginė partnerystė;Geografinis artimumas;Tautinės mažumos;Bendradarbiavimas
Abstract: Straipsniu siekiama nustatyti sąsajas tarp įvykių, kurie veikia Lietuvos ir Lenkijos strateginį bendradarbiavimą ir apibrėžti svarbiausius bendradarbiavimo kaitos aspektus, išanalizuoti pastarojo meto Lietuvos ir Lenkijos santykių iššūkius. Tyrimo tikslui įgyvendinti išsikelti uždaviniai: 1) išanalizuoti strateginės partnerystės ir politinio dialogo raidą dvišaliuose santykiuose; 2) išnagrinėti saugumo ir gynybos politikos ir ekonominių projektų svarbą valstybėms bendradarbiaujant; 3) įvertinti tautinių mažumų aspektą dvišalių santykių kontekste. Tyrimo autoriai siekia apžvelgti pagrindinius vidinius ir išorinius veiksnius, darančius įtaką Lietuvos ir Lenkijos dvišaliam bendradarbiavimui. Straipsnyje naudojami tyrimo metodai: vieši pareigūnų pasisakymai, dokumentų analizė ir žiniasklaidos formuojamas diskursas. Pagrindinės analizės sritys yra politinio dialogo raida, strateginis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos politika, bendradarbiavimas ekonomikos ir energetikos srityse ir tautinių mažumų problematika dvišaliuose santykiuose. Mokslinių tyrimų lygmenyje trūksta Lietuvos ir Lenkijos strateginio ir bendradarbiavimo bendrumų ir skirtumų analizės
Internet: http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/lietuvos-metine-strategine-apzvalga.html
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.