Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43710
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čiubrinskas, Vytis
Title: Transatlantic migration vis-à-vis politics of identity : two ways of Lithuanian-ness in the US
Other Title: Transatlantinė migracija identiteto politikos atžvilgiu: dvi lietuviškumo laikysenos JAV
Is part of: Filosofija, Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 20, nr. 2 (2009)
Extent: p. 85-95
Date: 2009
Keywords: Migracija;Transnacionalizmas;Identiteto politika;Diaspora;Namai;Paveldas;Genealogija;Šeimos istorija;Krašto istorija;Lietuviai;Jungtinės Amerikos Valstijos;JAV;Migration;(Trans)nationalism;Politics of identity;Identity empowerment;Diaspora;Home(land);Heritage;Genealogy;Family history;Local history;Lithuanians;USA
Abstract: Šiuolaikiniuose tarptautinę migraciją nagrinėjančiuose antropologiniuose tyrinėjimuose vyraujanti transnacionalizmo paradigma iškelia kitus tiriamuosius požiūrius, pavyzdžiui, identiteto politiką, pritaikytinus naujausiems globaliems žmonių iš(si)vietinimo bei į(si)vietinimo srautams tyrinėti. Straipsnyje apžvelgiamos transnacionalizmo, identiteto politikos ir kai kurios gretutinės analitinės kategorijos, išplėtotos J. Cliffordo, J. Friedmano, N. Glick-Schillerio, S. Vertoveco ir kt. teoretikų. Siekiant identiteto politiką (tapatybės sureikšminimą) kaip tiriamąją perspektyvą konkrečiai taikyti tarptautinei migracijai pažinti, atvejo analizei pasirinkta transatlantinė lietuvių migracija į JAV. Remiantis minėtąja perspektyva bei empiriniais autoriaus 2002 ir 2004 m. JAV (Čikagoje ir Teksase) atliktų antropologinių lauko tyrimų duomenimis, straipsnyje išskiriamos dvi transatlantinio lietuviškumo, kaip migracijos nulemto identiteto, strategijos. Tai – nukreiptoji į išorę, į emigracijos („namų“) šalį – „diasporinė“ identiteto konfigūracija ir nukreiptoji į vidų – Jungtinėse Amerikos Valstijose vietinio (etninio, istorinio-kultūrinio) „pripažinimo siekianti“ laikysena. Pavyzdžiais straipsnyje parodoma, kaip yra įkūnijami šie abu transatlantine migracija paremti identiteto kontūrai. Lietuviškumas, kaip identiteto politika, išreiškiamas tokiomis viešosiomis pozicijomis bei praktikomis: pirmuoju atveju – tautiškumo ir tautinės kultūros išlaikymas (per institucijas ir organizacijas) bei imperatyvinis grįžimo į tėvynę kursas; antru atveju – vietinių (lietuviškų) šaknų (įsišaknijimo) etninio-kultūrinio paveldo pripažinimo reikalavimas.[...]
Transnationalism prevailing in current anthropological studies of international migration encourages pointing out the other paradigms such as politics of identity and testing their applicability to address the new global flows of human (dis)(re)location. The article includes a short account of analytical categories related to transnationalism and politics of identity and also provides a case study (based on the US fieldwork) of the application of identity empowerment as a research perspective for the analysis of the Lithuanian migration to the US. Two ways – “diasporic” and “recognitionist” – of transatlantic Lithuanian-ness are exemplified. These are enacted and emplaced in politics and practices of: in the first way – retaining (homeland) nation-ness, culture as well as politics of return to homeland; in the other way – reclaiming local “roots”, culture and ethnic heritage as well as the ambition of “re-writing” the local (Texas) histories of multiculturalism of the US
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2009/2/
http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2009/2/
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.