Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43492
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Bagdonavičienė, Vida
Title: Diasporos jaunimo stažuočių programos : jų prasmė, uždaviniai ir poveikis
Other Title: Diaspora internship programs for young lithuanians living in the USA: their meaning, tasks and effect
Is part of: Gimtasai kraštas: praeities ir dabarties kultūros metraštis. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 3 (2010)
Extent: p. 30-34
Date: 2010
Keywords: Jaunimas;Bendruomeninė veikla;Diasporos jaunimas;Stažuotės;Young Lithuanians living abroad;Interest in the social life;Lithuanian community
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama užsienio lietuvių jaunimo įtraukimo į lietuvišką veiklą problematika, aptariami pasikeitę jaunosios diasporos kartos tautinio auklėjimo ypatumai, išryškinama būtinybė aktyviai domėtis visuomeniniu gyvenimu Lietuvoje ir jame dalyvauti. Nagrinėjamos temos pagrindas – naujoviška JAV Lietuvių bendruomenės sukurta studentiško amžiaus jaunimo programa, kurios metu atvykstama į Lietuvą ir bandoma įsilieti į lietuvišką akademinę ir darbo aplinką
The author of the article describes the problems of including young Lithuanians living abroad in Lithuanian activities. She discusses the changed peculiarities of national education of the young Lithuanian generation living abroad and highlights the need to take interest in the social life in Lithuania and take part in it. The reason for this subject is the innovative program for the young people of student age created by the Lithuanian community in the USA when they come to Lithuania and try to integrate into the Lithuanian academic and working environment
Internet: http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-2010/diasporos-jaunimo-stazuociu-programos-ju-prasme-uzdaviniai-ir-poveikis
http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-2010/diasporos-jaunimo-stazuociu-programos-ju-prasme-uzdaviniai-ir-poveikis
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.