Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43081
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Apanavičius, Romualdas
Title: Regioniškumas etninės muzikos gaivinimo judėjime Lietuvoje XX a. 7 deš.–XXI a. pradžioje : repertuaro muzikiniai ypatumai
Other Title: Reflection on the regional features in the revival movement of ethnic music in Lithuania in the 1960s to the beginning of the 21st century : musical characteristics of the repertoire
Is part of: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 19, 2014
Extent: p. 294-309
Date: 2014
Keywords: Etninė muzika;Etninės muzikos gaivinimas;Regionų muzika;Repertuaras;Ethnic music;Revival of the ethnic music;Regions music;Repertoire
Abstract: Tikslas – įvertinti XX a. 7 deš.–XXI a. pradžioje gaivinamą Lietuvos regionų etninę muziką ir jos ypatumus palyginti su archyviniais XX a. I pusės–XX a. vidurio etninės muzikos įrašais . Uždaviniai – apibrėžti lietuvių etninės muzikos muzikinių savybių regioninio paplitimo dėsningumus, pagal juos nustatyti jų gaivinimą Lietuvos miestų ir rajonų folkloro bei liaudies meno kolektyvų repertuare. Objektas – lietuvių etninės muzikos muzikinių savybių regioniškumas. Duomenys imti iš paskelbtų etninės muzikos įrašų, etninės kultūros centrų interneto svetainių, taip pat iš stebėtų etninės muzikos gaivinimo renginių ir iš mokslo darbų. Metodai – analizė, lyginimas, apibendrinimas. Analizuojami ir tarpusavyje lyginami etninės muzikos duomenys. Analizės ir lyginimo rezultatus apibendrinant, nustatomas gaivinamos lietuvių etninės muzikos ryšys su tradicinėje kultūroje gyvavusiomis regioninėmis etninės muzikos savybėmis. Rezultatai – iškeliama m i n t i s , kad lietuvių etninės muzikos regioninės savybės, nepaisant šiuolaikinių globalizacijos procesų, folkloro ir liaudies meno kolektyvų veikloje išsaugojamos ir puoselėjamos, nors pastebėta ir integracijos bei regioniškumo nykimo požymių
The problems of the reflection of the regional features of ethnic music are analysed on the basis of archives and contemporary sound records and by monitoring various events of the revival of ethnic music. Rendering the regional features of ethnic music is the main objective of this study. The repertoire of the folklore and folk art collectives in Lithuania consists of examples of regional ethnic music performed in authentic or stylized forms (Tables No. 1, 3, 4). However, the analysis of the records shows that ethnic music of the Aukštaitija and Dzūkija regions prevails, whereas the music of Suvalkija and Lithuania Minor regions are reflected less. The main part of the repertoire consists of songs (Fig. 3) and the regard to other genres of ethnic music is insufficient (Fig. 4). However, the styles and modes of regional ethnic music are preserved. The revival of the genres of the regional ethnic music has been quite salutatory due to, inter alia, the 1986 anthology of academic music records, where the records of the authentic ethnic music of 1937 – 1984 are presented (Table No. 2). The examples of these records are considered the value index of the regional ethnic music. The regional features of the ethnic music in the repertoire of folk art collectives are conveyed using the features of the stylization
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43081
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

112
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.